Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Действия с рационални и ирационални числа. Сравняване на числа – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. На колко е равна стойността на израза ?
  • А)–2
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Едната страна на правоъгълник е увеличена с 30%, а другата е намалена с 15%. Тогава лицето на правоъгълника се увеличава със:
  • А)10,5%
  • Б)12%
  • В)25%
  • Г)14,5%
  • Д)7,5%
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Броят на децата към броя на всички пътници от един автобус се отнася както 7 : 20. Какъв е процентът на децата спрямо броя на пътниците в автобуса?
  • А)59%
  • Б)35%
  • В)16%
  • Г)25%
  • Д)31%
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Изразът е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Намерете всички стойности на параметъра a, за които интервалите (–∞; 3 + a2] и [7 – a2; +∞) нямат обща точка?
  • А)a <
  • Б)a >
  • В)–2 < a < 2
  • Г) < a <
  • Д)a < 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако a = – и b = – , да се намери стойността на израза .
  • А)
  • Б)–13
  • В)–2
  • Г)
  • Д)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На колко е равно , ако = 2.
  • А)6
  • Б)–3
  • В)3
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Кое от изброените по-долу е стойността на израза , ако a ≥ 0?
  • А)
  • Б)a2b
  • В)a3b2
  • Г)a2b3
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Стойността на израза е:
  • А) – 3
  • Б) + 1
  • В)
  • Г) +
  • Д)1 –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Да се рационализира изразът . Посочете верния отговор.
  • А) +
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. За кои стойности на параметъра a интервалите (–∞; 2 + a2] и [3 – a2; +∞) се пресичат в интервал с дължина по-голяма или равна на 3?
  • А)a ≥
  • Б)a ≤ –
  • В)a [–; ]
  • Г)a (–∞; –) (; +∞)
  • Д)a (–∞; –] [; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако x3 + y3 = 35 и x + y = 5, то на колко е равно x.y?
  • А)15
  • Б)10
  • В)12
  • Г)18
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Да се намери , ако = 2.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Едната страна на правоъгълник е два пъти по-малка от другата. Малката страна на правоъгълника е увеличена с 40%. С колко процента трябва да се увеличи голямата страна така, че периметърът му да се увеличи с 30%?
  • А)15%
  • Б)25%
  • В)125%
  • Г)62,5%
  • Д)35%
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Изразът при a = 2,5 е равен на:
  • А)2
  • Б)1,5
  • В)1
  • Г)0,5
  • Д)0,25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Да се намери стойността на израза .
  • А)–1
  • Б)11
  • В)
  • Г)–11
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се рационализира изразът .
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза е:
  • А)0,4
  • Б)–0,4
  • В)1
  • Г)–0,2
  • Д)0,2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Стойността на израза при a < 0 e:
  • А)±
  • Б)±1
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Между кои две съседни цели числа се намира числото log3 11?
  • А)2 < log3 11 < 3
  • Б)3 < log3 11 < 4
  • В)4 < log3 11 < 5
  • Г)5 < log3 11 < 6
  • Д)7 < log3 11 < 8
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама