Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Намиране на елементи на триъгълник – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Страните на триъгълник са 13, 14 и 15. Лицето му е равно на:
  • А)102
  • Б)64
  • В)75
  • Г)84
  • Д)14
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Основата и бедрото на равнобедрен триъгълник са съответно 8 и 5. Лицето на триъгълника е:
  • А)10
  • Б)12
  • В)16
  • Г)20
  • Д)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. В ΔABC е дадено, че a = 4, b = 6 и γ = 30°. Лицето на триъгълника е:
  • А)12
  • Б)8
  • В)24
  • Г)10
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Даден е ΔABC със страни AB = 12, BC = 15 и височина CH = 10. Височината AD към страната BC е:
  • А)9
  • Б)8
  • В)6
  • Г)11
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Страните на триъгълник са 13, 14 и 15. Радиусът на описаната около триъгълника окръжност е:
  • А)28
  • Б)26
  • В)
  • Г)
  • Д)33
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В ΔABC са дадени BC = 5, AB = 8 и B = 60°. Да се намери дължината на радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.
  • А)3
  • Б)2
  • В)4
  • Г)
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Лицето на триъгълник е 84, а периметърът му е 42. Радиусът на вписаната в триъгълника окръжност е:
  • А)2
  • Б)10
  • В)7
  • Г)5
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Даден е равностранен триъгълник с лице 9. Да се намери радиуса на описаната му окръжност.
  • А)
  • Б)3
  • В)2
  • Г)2
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Даден е равностранен триъгълник с дължина на страната равна на 3. Дължината на радиуса на вписаната в триъгълника окръжност е:
  • А)
  • Б)1
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В равностранен триъгълник височината има дължина 5. Колко е лицето на триъгълника?
  • А)25
  • Б)20
  • В)16
  • Г)36
  • Д)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Да се намери лицето на ΔABC, ако са дадени: страната AB = 28 и медианите AN = 39 и BL = 45.
  • А)1008
  • Б)234
  • В)752
  • Г)245
  • Д)828
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. В ΔABC медианата AN има дължина 18, медианата CP има дължина 15 и AN CP. Да се намери лицето на ΔPBC.
  • А)85
  • Б)80
  • В)120
  • Г)90
  • Д)100
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Даден е равностранен триъгълник със страна 3a (a > 0) и правоъгълен триъгълник с остър ъгъл 30° и хипотенуза равна на 2a. Намерете отношението на лицето на равностранния триъгълник към лицето на правоъгълния триъгълник.
  • А)3 : 2
  • Б)5 : 2
  • В)9 : 2
  • Г)7 : 3
  • Д)9 : 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Даден е ΔABC, за който AC = 5, BC = 12 и SΔABC = 15. Дължина на страната AB може да бъде числото:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Бедрото на равнобедрен остроъгълен триъгълник е 5, а основата 6. Да се намери разстоянието между центровете на вписаната и описаната окръжност.
  • А)2
  • Б)3
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Лицето на ΔABC е S = 56, страната c = 14 и ъгълът α = 45°. Да се намерят другите две страни на триъгълника.
  • А)8 и 12
  • Б)6 и 14
  • В)12 и 8
  • Г)8 и 8
  • Д)10 и 8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В ΔABC са дадени BC = 44, лицето S = 264 и радиусът на вписаната окръжност r = . Точка P е допирната точка на окръжността със страната AB. Разстоянието AP е равно на:
  • А)4
  • Б)5
  • В)7
  • Г)6
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В равнобедрен ΔABC (AC = BC) през върха C е построена права, която пресича страната AB в точка D. Ако е дадено, че BDC = 60°, AD = 4 и DB = 8 да се намери лицето на триъгълника.
  • А)15
  • Б)18
  • В)24
  • Г)12
  • Д)14
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Разстоянията от центъра на вписаната в правоъгълен триъгълник окръжност до върховете на острите му ъгли са и . Дължината на радиуса на тази окръжност е:
  • А)
  • Б)
  • В)2
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Страните на ΔABC са с дължини AB = 26, BC = 30 и AC = 28 . Медианите AN,BL и CP се пресичат в точка M. Да се намери лицето на ΔAPM.
  • А)56
  • Б)112
  • В)48
  • Г)52
  • Д)104
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама