Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Лице на триъгълник

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Лицето на триъгълник със страни 5 cm, 6 cm и 7 cm е:
  • А)6 cm2
  • Б)6 cm2
  • В)3 cm2
  • Г)2 cm2
  • Д)2 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Да се намери дължината на височината CH в ΔABC със страни AB = 16, BC = 12 и височина AD = 8.
  • А)9
  • Б)8
  • В)6
  • Г)11
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. В ΔABC AB = 8, AC =15 и BAC = 60°. Височината AH (H BC) на триъгълника е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. За равнобедрен ΔABC дължината на основата AB е 12 cm и cos BAC = , то лицето на триъгълника е:
  • А)48 cm2
  • Б)24 cm2
  • В)12 cm2
  • Г)10 cm2
  • Д)16 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Височината към бедрото на равнобедрен триъгълник е 6 cm, а синусът на ъгъла между основата и бедрото му е . Лицето на триъгълника е:
  • А)27 cm2
  • Б)17 cm2
  • В)9 cm2
  • Г) cm2
  • Д)36 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. За ΔABC на чертежа точка M е средата на BC, а точка N е средата на AB. Правите AM и CN се пресичат в точка P. Каква част от лицето на ΔABC е лицето на ΔMNP?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В равнобедрения ΔABC на чертежа CM (M AB) е медиана към основата и MP BC (P BC). Ако BP = 9 и PC =16, то лицето на ΔABC е равно на:
  • А)50
  • Б)600
  • В)300
  • Г)3600
  • Д)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В ΔABC AC = 12 cm, BC = 8 cm и ACB = 30°. Ако CL е ъглополовяща на ACB, то лицето на ΔACL е:
  • А)9, 6 cm2
  • Б)16 cm2
  • В)14,4 cm2
  • Г)18 cm2
  • Д)12,8 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Даден е ΔABC със страни AC = 2, BC = и лице SΔABC = 1. Центърът O на описаната около триъгълника окръжност:
  • А)винаги е външна точка за ΔABC
  • Б)винаги е вътрешна точка за ΔABC
  • В)винаги лежи на AB
  • Г)може да е външна точка за ΔABC, може да е и вътрешна точка за ΔABC
  • Д)винаги лежи на АС
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Равнобедрен триъгълник с ъгъл 30° при основата има лице . Да се намери радиусът на описаната около триъгълника окръжност.
  • А)
  • Б)3
  • В)1
  • Г)
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Основата и бедрото на равнобедрен триъгълник са съответно 12 cm и 10 cm. Радиусът на вписаната му окръжност е равен на:
  • А)1,5 cm
  • Б)3 cm
  • В)5 cm
  • Г)8 cm
  • Д)10,5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Даден е ΔABC, за който AC = 5, BC = 12 и SΔABC = 15. Дължина на страната AB може да бъде числото:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)нито едно от посочените
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа е даден равнобедреният ΔABC, за който основата AB =16 cm и SΔABC = 48 cm2. Ако точката D е средата на AB и DT AC (T AC), то дължината на AT е:
  • А)3,6 cm
  • Б)4,8 cm
  • В)6,4 cm
  • Г)8 cm
  • Д)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Страните на триъгълник са 2 cm, 3 cm и 4 cm, а R и r са съответно радиусите на описаната и вписаната в триъгълника окръжност. Построен е правоъгълен ΔMNP с катети MN = R и MP = r. Лицето на ΔMNP е равно на:
  • А) cm2
  • Б) cm2
  • В) cm2
  • Г) cm2
  • Д) cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Даден е равнобедрен триъгълник, на който основата, бедрото и височината към основата, взети в този ред, образуват геометрична прогресия. Ако лицето на триъгълника е 18 cm2, то бедрото му е с дължина:
  • А) cm
  • Б)12 cm
  • В)3 cm
  • Г)6 cm
  • Д)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Даден е равностранен триъгълник със страна a = . През точка M, лежаща на страната AB, успоредно на страните AC и BC, са прекарани прави, пресичащи тези страни съответно в точки K и L. Ако лицето на ΔKLM е cm2, то дължината на отсечката KL е:
  • А) cm
  • Б) cm
  • В) cm
  • Г) cm
  • Д) cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. От точка А на окръжност са прекарани две хорди в окръжността с дължини 9 и 17. Ако разстоянието между средите на хордите е равно на 5, радиусът на окръжността е равен на:
  • А)10
  • Б)
  • В)9
  • Г)
  • Д)11
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В ΔABC са дадени BC = 44, лицето S = 264 и радиусът на вписаната окръжност r = . Точка P е допирната точка на окръжността със страната AB. Разстоянието AP е равно на:
  • А)4
  • Б)5
  • В)7
  • Г)6
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Разстоянията от центъра на вписаната в правоъгълен триъгълник окръжност до върховете на острите му ъгли са и . Дължината на радиуса на тази окръжност е:
  • А)
  • Б)
  • В)2
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Страните на ΔABC са с дължини AB = 26, BC = 30 и AC = 28. Медианите AN,BL и CP се пресичат в точка M. Да се намери лицето на ΔAPM.
  • А)56
  • Б)112
  • В)48
  • Г)52
  • Д)104
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама