Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Стереометрия


Кръгов конус

Вижте:

ТеорияОсновни задачи


Тест – Софийски и Технически университет

 1. Прав кръгов конус има образуваща с дължина 10 и височина 8. Намерете пълната повърхнина на конуса.
  • А)36π
  • Б)60π
  • В)96π
  • Г)48π
  • Д)100π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Осното сечение на прав кръгов конус с връх С е равнобедрен ΔABC с бедро AC = 6 и ABC = 45°. Намерете лицето на околната повърхнина на конуса.
  • А)24π
  • Б)36π
  • В)48π
  • Г)48π
  • Д)54π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Лицето на околната повърхнина на прав кръгов конус е два пъти по- голямо от лицето на основата. Образуващата на конуса сключва с основата ъгъл с големина:
  • А)20°
  • Б)30°
  • В)45°
  • Г)60°
  • Д)80°

  Зад. от изпит в ТУ, 6.04.2013 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Образуващата на прав кръгов конус е 8, а лицето на околната му повърхнина е 24π. Да се намери обемът на конуса.
  • А)24π
  • Б)9π
  • В)3π
  • Г)18π
  • Д)30π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Височината и образуващата на прав кръгов конус се отнасят както 4 : 5, а обемът на конуса е 96π. Лицето на пълната повърхнина на конуса е:
  • А)46π
  • Б)56π
  • В)66π
  • Г)76π
  • Д)96π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Равнобедрен триъгълник е завъртян около височината към основата му. Намерете лицето на околната повърхнина на получения конус, ако лицето на триъгълника е 12, а обемът на конуса е 12π.
  • А)12π
  • Б)
  • В)20π
  • Г)15π
  • Д)16π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Образуващата на прав кръгов конус сключва ъгъл 60° с равнината на основата, а височината му е 10 cm. Обемът на конуса в cm3 е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)

  Зад. от изпит в ТУ, 7.04.2012 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. На фигурата е даден прав кръгов конус с осно сечение ΔABC, образуваща BC = 20 и ABC = 30°. Намерете обема на конуса.
  • А)100π
  • Б)300π
  • В)400π
  • Г)800π
  • Д)1000π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Височината на прав кръгов конус е 18 cm, а лицето на триъгълник със страни диаметър на основата и две образуващи на конуса е 108 cm2. Обемът на конуса е равен на:
  • А)600 cm3
  • Б)648 cm3
  • В)108π cm3
  • Г)110 cm3
  • Д)216π cm3

  Зад. от изпит в ТУ, 8.07.2013 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Радиусът на основата на прав кръгов конус е 6 cm, а тангенсът на ъгъла между негова образуващата и основата му е равен на 2. Обемът на конуса е равен на:
  • А)121π cm3
  • Б)144π cm3
  • В)169π cm3
  • Г)196π cm3
  • Д)197π cm3

  Зад. от изпит в ТУ, 12.04.2014 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Прав кръгов конус има образуваща с дължина 13 и лице на основата 25π. Обема на конуса е:
  • А)80π
  • Б)60π
  • В)140π
  • Г)120π
  • Д)100π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. На фигурата е даден прав кръгов конус с осно сечение ΔABC, височина CO = 4 и cos BAC = . Намерете отношението между лицето на ΔABC и лицето на околната повърхнина на конуса.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На фигурата е даден прав кръгов конус с радиус на основата BO = 5 и височина CO = 3. През върха С е построено сечение MNC, така че MN AB и OCH = 30°. Намерете лицето на ΔMNC.
  • А)12
  • Б)15
  • В)18
  • Г)21
  • Д)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Височината на прав кръгов пресечен конус е 48 cm. Радиусите на двете му основи са съответно 36 cm и 72 cm. Образуващата на конуса има дължина:
  • А)60 cm
  • Б)50 cm
  • В)40 cm
  • Г)30 cm
  • Д)10 cm

  Зад. от изпит в ТУ, 11.07.2007 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Височината на конус е 2 пъти по-голяма от височината на цилиндър, а диаметъра на основата му е 2 пъти по-малък от диаметъра на основата на цилиндъра. Тогава отношението на обема на цилиндъра към обема на конуса е:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)6

  Зад. от изпит в УАСГ, 26.04.2015 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В прав кръгов конус, осното сечение на който е равностранен триъгълник, е вписана сфера с радиус r. Лицето на пълната повърхнина на конуса е:
  • А)12πr2
  • Б)9πr2
  • В)8πr2
  • Г)4πr2
  • Д)2πr2

  Зад. от изпит в ТУ, 26.04.2014 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На фигурата в прав кръгов конус е вписана сфера с радиус r = 2. Намерете обема на конуса, ако осното му сечение е равностранен триъгълник.
  • А)18π
  • Б)20π
  • В)22π
  • Г)24π
  • Д)26π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Осните сечения на прав кръгов конус имат прав ъгъл при върха, а радиусът на основата на конуса е R. Радиусът на вписаната в конуса сфера е:
  • А)R(1 – )
  • Б)R( – 1)
  • В)R
  • Г)
  • Д)

  Зад. от изпит в ТУ, 11.07.2011 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Осните сечения на прав кръгов конус имат прав ъгъл при върха му, а радиусът на основата му е 3 cm. Отношението на радиусите на описаната и вписаната спрямо конуса сфери е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)1 +
  • Г)
  • Д) – 1

  Зад. от изпит в ТУ, 4.04.2015 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Осните сечения на прав кръгов конус имат прав ъгъл при върха му, а радиусът на основата му е R. Отношението на радиусите на описаната и вписаната спрямо конуса сфера е:
  • А)1 +
  • Б) – 1
  • В)
  • Г)2
  • Д)

  Зад. от изпит в ТУ, 13.07.2009 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама