Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Най-голяма и най-малка стойност на функция – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Определете интервалите, в които функцията y(x) = 3x4 + 4x3 – 12x2 строго намалява.
  • А)(–∞; –2) и (0; 1)
  • Б)(–2; 0) и (1; +∞)
  • В)(–∞; –2) и (1; +∞)
  • Г)(–2; 1)
  • Д)(–∞; –1) и (0; 2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Намерете интервалите, в които функцията y = е растяща.
  • А)(–∞; +∞)
  • Б)(–∞; 0) (0; +∞)
  • В)(–∞; 0)
  • Г)(0; +∞)
  • Д)(–1; 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Намерете интервалите, в които функцията f (x) = расте и намалява.
  • А)Расте в (–∞; 2), намалява в (2 ; +∞)
  • Б)Расте в цялата си дефиниционна област
  • В)Намалява в цялата си дефиниционна област
  • Г)Расте в (2 ; +∞), намалява в (–∞; 2)
  • Д)Намалява в (2 ; +∞), расте в (–∞; 2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Намерете локалните екстремуми на функцията f(x) = –x3 – 3x2 + 24x + 20.
  • А)Няма локални екстремуми
  • Б)fmax = f(–2) = –32, fmin = f(1) = 40
  • В)fmax = f(0) = 20, fmin = f(–1) = –8
  • Г)fmax = f(2) = 48, fmin = f(–4) = –60
  • Д)fmax = f(4) = 0, fmin = f(–2) = –32
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Намерете локалните екстремуми на функцията f (x) = .
  • А)fmax = f(1) = , fmin = f(–1) = –
  • Б)fmax = f(–3) = –2, fmin = f(3) = 2
  • В)Няма локални екстремуми
  • Г)fmax = f(–2) = –32, fmin = f(2) = 48
  • Д)fmax = f(3) = 2, fmin = f(–3) = –2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Намерете локалните екстремуми на функцията y (x) = .
  • А)ymax = y(–7) = –14, ymin = y(1) = 2
  • Б)ymin = y(–7) = –14, ymax = y(1) = 2
  • В)ymin = y(–1) = 4, ymax = y(7) =
  • Г)ymin = y(7) = , ymax = y(–1) = 4
  • Д)Няма локални екстремуми
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията y (x) = при x [0; 3].
  • А)y НГС = , y НМС = –
  • Б)y НГС = , y НMС = –
  • В)y НГС = 0, y НMС = –
  • Г)y НГС = 0, y НMС = –
  • Д)y НГС = , y НMС = –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията y(x) = sin2 3x при x .
  • А)y НГС = 1, y НГС = 1
  • Б)y НГС = 2, y НГС = 0
  • В)y НГС = 1, y НГС = 0
  • Г)y НГС = 3, y НГС = 2
  • Д)y НГС = 1, y НГС = 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. В кое от множествата по-долу функцията f(x) = x – f (x) = x – е растяща.
  • А)(–∞; 0] и [0; +∞)
  • Б)(–∞; 0) и (0; +∞)
  • В)Само в (–∞; 0)
  • Г)Само в (0; +∞)
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Кое от изброените твърдения е вярно за функцията f(x) = ?
  • А)Расте в (–∞; 0) и в (3; +∞), намалява в (–1; 1) и в (1; 2)
  • Б)Расте в (–∞; – 2) и в (2; +∞), намалява в (0; 1) и в (1; 2)
  • В)Расте в (–∞; 0) и в (2; +∞), намалява в (0; 1) и в (1; 2)
  • Г)Расте в (–∞; 0) и в (2; +∞), намалява в (–1; 1) и в (1; 2)
  • Д)Расте в (–∞; 0), в (2; +∞) и в (0; 1), намалява в (1; 2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Да се определят всички стойности на параметъра a, при които функцията f(x) = (a – 1)x + a2 – 3 е монотонно растяща.
  • А)(–1; 1)
  • Б)(–1; +∞)
  • В)(1; +∞)
  • Г)[1; +∞)
  • Д)(–∞; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Да се намерят всички стойности на параметъра a, при които функцията f(x) = (a + 1)x + a2 + 2a – 8 е строго намаляваща в интервала (–∞; +∞).
  • А)(–∞; 0)
  • Б)(–∞; –1]
  • В)(–∞; –1)
  • Г)[–1; + 1]
  • Д)(1; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Намерете локалните екстремуми на функцията f(x) = .
  • А)Само fmax = f(–1) = –2
  • Б)fmin = f(1) = 2 и fmax = f(–1) = 0
  • В)Само fmax = f(1) = 2
  • Г)fmin = f(1) = 2 и fmax = f(–1) = –2
  • Д)fmin = f(1) = и fmax = f(–1) = –2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Намерете локалните екстремуми на функцията f(x) = x4 + 2x2 + 4.
  • А)Само fmax = f(–1) = 7
  • Б)Само fmin = f(1) = 7
  • В)fmin = f(0) = 4 и fmax = f(1) = 7
  • Г)fmin = f(1) = 7 и fmax = f(0) = 4
  • Д)Само fmin = f(0) = 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се намери най-голямата и най-малката стойност на функцията f(x) = x3 – 3x2 + 3x в интервала [–1; 2].
  • А)Няма НМС, НГС = f(1) = 1
  • Б)НМС = f(1) = 1, НГС = f(0) = 0
  • В)НМС = f(1) = 1, НГС = f(2) = 2
  • Г)НМС = f(–1) = –7, НГС = f(2) = 2
  • Д)НМС = f(–1) = –7, НГС = f(1) = 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се намери най-голямата стойност на функцията f(x) = в интервала (–∞; +∞).
  • А)НГС = f(+∞) = 0
  • Б)НГС = f(–∞) = 0
  • В)НГС = f(0) = 1
  • Г)НГС = f(1) =
  • Д)НГС = f(–1) =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Намерете за коя стойност на x функцията f(x) = 2x3 – 15x2 + 36x + 6 достига най-голямата си стойност в интервала (–∞; 4].
  • А)Няма НМС
  • Б)x = 1
  • В)x = 2
  • Г)x = 3
  • Д)x = 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Намерете най-голямата и най-малката стойност на функцията f(x) = x2 – 8x + 7 в множеството от решенията на неравенството .
  • А)НМС = f(2) = –5, НГС = f(0) = 7
  • Б)НМС = f(0) = 7, НГС = f(–1) = 16
  • В)НМС = f(–3) = 40, Няма НГС
  • Г)Няма НМС, НГС = f(–3) = 40
  • Д)НМС = f(0) = 7, НГС = f(–3) = 40
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама