Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Квадратни уравнения. Квадратна функция. Биквадратни уравнения – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Единият корен на уравнението x2 – 4x + 2a = 0 е x1 = 1 – . Числото a е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)1
  • Г)– 1
  • Д)– 1 –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Числата 1 + и 1 – са корените на уравнението:
  • А)x2 + 2x – = 0
  • Б)x2 – x – 1 = 0
  • В)x2 – 2x – 2 = 0
  • Г)x2 – 2x + 2 = 0
  • Д)2x2 – x + 1 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. За корените x1 и x2 на уравнението – 0,5x2 + 22,5x – 2 = 0 е вярно, че:
  • А)x1 > 0 и x2 < 0
  • Б)x1 < 0 и x2 < 0
  • В)x1 = – x2
  • Г)x1 > 0 и x2 > 0
  • Д)Уравнението няма реални корени.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако числата x1 и x2 са корени на квадратното уравнение x2 + 6x + 4 = 0, то стойността на израза 3 – x1 – x2 e:
  • А)– 12
  • Б)12
  • В)18
  • Г)6
  • Д)– 22
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Корените на уравнението са:
  • А)3 и –
  • Б)
  • В)
  • Г)– 3
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Колко различни реални корена има уравнението 20 – x2 – x4 = 0?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Да се намерят стойностите на реалния параметър k, за които квадратното уравнение kx2 – (k + 2)x – k + 1 = 0 има два реални различни корена.
  • А)k (– 1; 1)
  • Б)k [– 1; 1]
  • В)Няма такива стойности на k
  • Г)k
  • Д)k ≠ 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За кои стойности на реалния параметър a уравнението x2 – (a+1)x + a + 4 = 0 има двоен корен?
  • А)Само a = 5
  • Б)a = – 3 и a = 5
  • В)a = 3 и a = – 5
  • Г)a = 3 и a = 5
  • Д)Няма такива стойности на a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Уравнението x2 – (a +2 )x – a + 1 = 0 няма реални корени за всяко a, принадлежащо на интервала:
  • А)(– ∞; – 8)
  • Б)(0; + ∞)
  • В)[– 8; 0]
  • Г)(– 8; 0)
  • Д)[0; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. За кои стойности на реалния параметър a уравнението x4 + 3ax2 + a = 0 има четири различни реални корена?
  • А)a = 0 и a =
  • Б)a
  • В)a (–∞; 0)
  • Г)a =
  • Д)Няма такива стойности
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Ако – 2 е корен на уравнението x2 + mx + 3(m – 3) = 0, то другият корен е:
  • А)– 5
  • Б)5
  • В)– 3
  • Г)3
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Да се намерят пресечните точки на графиката на функцията f(x) = x2 + 12x + 36 с ъглополовящата на втори и четвърти квадрант.
  • А)(– 4; – 9) и (4; 9)
  • Б)Само (– 9; 9)
  • В)Само (– 4; 4)
  • Г)(– 4; – 4) и (– 9; – 9)
  • Д)(– 4; 4) и (– 9; 9)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Най-малкият корен на уравнението x2 – (1 + )x + = 0 е:
  • А) – 1
  • Б)1 –
  • В)1
  • Г)
  • Д)1 +
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Колко отрицателни реални корена има уравнението ?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако x1 и x2 са корени на уравнението mx2 + mx + 2 = 0, да се намери най-голямото цяло число на реалния параметър m, за което е в сила неравенството ≥ 0.
  • А)– 2
  • Б)– 1
  • В)0
  • Г)1
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. При какви стойности на параметъра a уравнението ax2 + 2x + = 0 има два различни реални корена?
  • А)a (– ∞; – 1 – )
  • Б)a (– ∞; – 1 – ) (0; 1 + )
  • В)a
  • Г)
  • Д)Всяко a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. При какви стойности на параметъра a уравнението (a + 2)x2 – 2ax + 1 = 0 има положителни корени?
  • А)a [2; + ∞)
  • Б)a (0 ; + ∞)
  • В)a (– ∞; – 1) [2; + ∞)
  • Г)a (– 2; + ∞)
  • Д)a (– 2; – 1) [2; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се намерят стойностите на реалния параметър k, за които квадратното уравнение kx2 – (k + 2)x – k + 1 = 0 има корени с различни знаци.
  • А)Няма такива стойности на k
  • Б)Всяка стойност на k
  • В)Всяко k ≠ 0
  • Г)k (0; 1)
  • Д)k (– ∞; 0) (1; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се намерят всички стойности на параметъра a, за които уравнението x4 + 4x2 – a – 2 = 0 няма реални корени.
  • А)a (– ∞; – 6)
  • Б)a (– 6; – 2)
  • В)a (– 2; + ∞)
  • Г)a [– 6; – 2]
  • Д)a (– ∞; – 2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Броя на целите стойности на параметъра a, за които уравнението (a – 1)x4 – 4x2 + a + 2 = 0 има четири реални корена е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама