Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Квадратна функция. Квадратни и биквадратни уравнения

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест върху квадратна функцияТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Колко общи точки имат графиките на функциите f (x) = x2 – 3x + 2 и g (x) = x2 + 5x – 6?
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. В правоъгълна координатна система xOy е построена графиката на функцията y = x2x + 2. Точките А и В са пресечните точки на графиката с абсцисната ос, а точката С е пресечната точка на графиката с ординатната ос. Ако AB = a и OC = b , то:
  • А)a ≤ b
  • Б)a < b
  • В)a = b
  • Г)a > b
  • Д)a и b не могат да се сравнят.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Функцията f(x) = x2 + px + q има стойност 0 при x = 1, намалява в (–∞; –2) и расте в (–2; +∞). Функцията е:
  • А)f(x) = x2 – 2x
  • Б)f(x) = x2 – 4x + 3
  • В)f(x) = x2 + 4x – 5
  • Г)f(x) = x2 – 2x + 1
  • Д)f(x) = x2 + 4x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако най-голямата стойност на функцията f(x) = x2 – 5x – a в затворения интервал [–2; 1] е равна на 5, то стойността на параметъра a е:
  • А)6
  • Б)7
  • В)8
  • Г)9
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Сборът от най-голямата и най-малката стойност на функцията f(x) = 3 + 2x – x2 в затворения интервал [–1; 0] е равен на:
  • А)–1
  • Б)3
  • В)2
  • Г)1
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. При x ≠ 1, x ≠ изразът е тъждествено равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Корените на уравнението са:
  • А)–3
  • Б)–3 и 2
  • В)2 и 3
  • Г)x Ø
  • Д)x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Броят на реалните корени на уравнението = 0 са:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. За корените x1 и x2 на уравнението –0,5x2 + 22,5x – 2 = 0 е вярно, че:
  • А)x1 > 0 и x2 < 0
  • Б)x1 < 0 и x2 < 0
  • В)x1 > 0 и x2 > 0
  • Г)x1 = –x2
  • Д)x1 = x2 > 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Числата 1 + и 1 – са корените на уравнението:
  • А)x2 + 2x – = 0
  • Б)x2 – x – 1 = 0
  • В)x2 – 2x – 2 = 0
  • Г)x2 – 2x + 2 = 0
  • Д)2x2 – x + 1 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Дадено е уравнението x2 – 3x – 5 = 0 с корени x1 и x2. Стойността на израза x1(x2 – 2) + x2(x1 – 2) е равна на:
  • А)–16
  • Б)–8
  • В)–2
  • Г)4
  • Д)16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Ако реалните корени на уравнението x2 – 2x – 8 = 0 са x1 и x2, то стойността на израза е равна на:
  • А)–8
  • Б)8
  • В)–2
  • Г)–4
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение x2 – 5x + 4 = 0, то изразът е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение x2 – 4x + 1 = 0, то стойността на израза е равна на:
  • А)2
  • Б)6
  • В)4
  • Г)1
  • Д)–1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако x1 и x2 са корени на уравнението 8x2 – x – 3 = 0, то стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Два от корените на уравнението ax4+bx2+c=0 са – и 2. Другите му корени са:
  • А) и 3
  • Б)
  • В)–2
  • Г)–2 и
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Най-малката цяла положителна стойност на параметъра a, за която квадратното уравнение x2 – (a + 1)x + 1 = 0 има два различни реални корена, е равна на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Квадратното уравнение (a – 1)x2 + 2x – a = 0 има реални корени за всяка стойност на реалния параметър a, принадлежаща на интервала:
  • А)(– ∞; + ∞)
  • Б)(– ∞; 1) (1; + ∞)
  • В)(0; + ∞)
  • Г)(1; + ∞)
  • Д)[1; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Корените на квадратното уравнение ax2 – 2ax + 1 – 2a = 0 са положителни числа за всяка стойност на реалния параметър a, принадлежаща на интервала:
  • А)
  • Б)(–∞; 0]
  • В){0}
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Корените на уравнението x2 – 8x + 5 = 0 са дължини на страните на правоъгълник. Лицето на правоъгълника е:
  • А)
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама