Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Намиране на елементи на триъгълник – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Мерките на ъглите на даден триъгълник образуват аритметична прогресия. На колко е равен средният по големина ъгъл?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Две от страните на триъгълник имат дължини 6 и 8. Кое от следните числа може да бъде дължина на третата страна: а) 2; б) 3; в) 10?
  • А)Само а)
  • Б)Само б)
  • В)Само в)
  • Г)Само а) и б)
  • Д)Само б) и в)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. На фигурата точките M, N и P са среди съответно на страните AC, BC и AB на ΔABC, страните на който са с различни дължини. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • А)MP || BC
  • Б)ΔMNC ≅ ΔPBN
  • В)ΔABC ~ ΔPBN
  • Г)SΔMNP = SΔABC
  • Д)Четириъгълникът APNM е ромб
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Периметърът на равнобедрен триъгълник е 24, а отсечката съединяваща средите на бедрата му е с дължина 5. Дължината на бедрото му е:
  • А)3,5
  • Б)4
  • В)6,5
  • Г)7
  • Д)10,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Да се намери страната c на триъгълник, ако са дадени страните a = 3, b = 8 и ACB = γ = 60°.
  • А)8
  • Б)7
  • В)10
  • Г)4
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В окръжност с радиус 6 е вписан триъгълник с остър ъгъл равен на 30°. На колко е равна страната, която лежи срещу този ъгъл?
  • А)3
  • Б)4
  • В)6
  • Г)8
  • Д)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Даден е ΔABC със страни AB = 15, BC = 13, AC = 14. Да се намери cos BAC.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Да се намери страната b на триъгълник, ако са дадени: a = 16, β = 45° и γ = 75°.
  • А)16
  • Б)12
  • В)8
  • Г)6
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В остроъгълен ΔABC са дадени: страната BC = 25, височината BD = 15 и R=32,5. Страната AB е:
  • А)36
  • Б)24
  • В)39
  • Г)28
  • Д)14
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В равнобедрен ΔABC дължината на основата е 12, а на бедрото 10. Да се намерят височините CD и AH на триъгълника, показан на фигурата.
  • А)8,6; 10
  • Б)8; 9,6
  • В)10; 9
  • Г)8; 9
  • Д)7; 9
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. В ΔABC е дадено, че BAC = 120°. Ъглополовящите на външния и вътрешния ъгъл при върха С пресичат правата AB съответно в точките M и L, при което точката A е между M и L като CL = CM. Градусната мярка на ABC е:
  • А)15°
  • Б)20°
  • В)30°
  • Г)45°
  • Д)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Кое от следните твърдения за елементите на ΔABC НЕ Е варно?
  • А)Ако A > B + C, то триъгълникът е тъпоъгълен.
  • Б)Ако C = 90° и A < B, то A < 45°.
  • В)Ако периметърът на ΔABC е равен на 24, а AB > BC и AB > AC, то AB>8.
  • Г)Ако B = 90°, то външният ъгъл при върха A е по-голям от 90°.
  • Д)Ако A е най-големият ъгъл на триъгълника, то A < 60°.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Дължините на страните на ΔABC се отнасят както 1 : 2 : 3. Периметърът на триъгълник с върхове средите на страните на ΔABC е равен на 24. Дължината на най-голямата страна на ΔABC е:
  • А)6
  • Б)12
  • В)18
  • Г)24
  • Д)32
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Върху височината към основата AB на равнобедрен ΔABC е избрана точка D, така че ΔABD е равностранен. Намерете дължината на основата, ако AC = и CD = .
  • А)2
  • Б)1
  • В)3
  • Г)2
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Височината към основата AB на равнобедрен ΔABC е с дължина 8, а основата му и бедрото се отнасят както 6 : 5. Дължината на радиуса на вписаната в триъгълника окръжност е:
  • А)2
  • Б)
  • В)3
  • Г)3,5
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 48, а радиусът на описаната около триъгълника окръжност е 36. Дължината на височината към основата е:
  • А)26
  • Б)24
  • В)38
  • Г)32
  • Д)28
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В ΔABC е дадено: ACB = 120° и ъглополовящата CL дели страната AB на отсечки AL = 21 и LB = 35. Дължините на другите две страни са:
  • А)24 и 40
  • Б)27 и 45
  • В)18 и 30
  • Г)22 и 36
  • Д)20 и 38
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В остроъгълен ΔABC е построена височината CH. Да се намери страната BC, ако са дадени: AC = 17, AH = 8 и R = .
  • А)18
  • Б)28
  • В)10
  • Г)16
  • Д)25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В ΔABC е дадено, че BC = 4, AC = 6 и BAC : ABC = 1 : 2. Да се намери косинусът на по-малкия ъгъл.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На фигурата краищата на диаметъра АВ са на разстояние 16 и 6 от допирателната CD. Да се намери диаметърът АВ на окръжността.
  • А)11
  • Б)14
  • В)10
  • Г)22
  • Д)18
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама