Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Стереометрия


Цилиндър

Вижте:

ТеорияОсновни задачи


Тест – Софийски и Технически университет

 1. Осното сечение на прав кръгов цилиндър е квадрат с диагонал, равен на 4. Да се намери лицето на пълната повърхнина S1 и обемът на цилиндъра V.
  • А)S1 = 12π, V = 4π
  • Б)S1 = 6π, V = 6π
  • В)S1 = 5π, V = 6π
  • Г)S1 = 12π, V = 8π
  • Д)S1 = 8π, V = 4π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Осното сечение ABCD на прав кръгов цилиндър има диагонал AC = 8 и BAC=30°. Намерете обема на цилиндъра.
  • А)30π
  • Б)48π
  • В)60π
  • Г)65π
  • Д)80π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Дължината на окръжността на основата на прав кръгов цилиндър е равна на 4π, а периметъра на осното сечение на цилиндъра е 14. Намерете обема на цилиндъра.
  • А)
  • Б)12π
  • В)18π
  • Г)
  • Д)10π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Прав кръгов цилиндър има обем 72π и лице на околната повърхнина 48π. Диагонала на осното сечение на цилиндъра е равен на:
  • А)10
  • Б)14
  • В)18
  • Г)22
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Радиусът на основата на прав кръгов цилиндър е 2 cm, а диагоналът на осното му сечение е 5 cm. Височината на цилиндъра е равна на:
  • А)3 cm
  • Б)4 cm
  • В)5 cm
  • Г)2 cm
  • Д)6 cm

  Зад. от изпит в ТУ, 7.07.2014 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Отношението на лицето на основата на прав кръгов цилиндър към лицето на осното му сечение е . Да се намери градусната мярка на ъгъла между диагоналите на осното сечение на цилиндъра.
  • А)15°
  • Б)30°
  • В)45°
  • Г)60°
  • Д)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Отношението на лицето на осното сечение към лицето на околната повърхнина на прав кръгов цилиндър е равно на:
  • А)
  • Б)π2
  • В)
  • Г)π
  • Д)

  Зад. от изпит в ТУ, 11.07.2007 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В прав кръгов цилиндър през една образуваща са построени две сечения, едното от които е осно. Лицата на сеченията са 24 cm2 и 12 cm2. Големината на двустенния ъгъл φ между равнините на сеченията е:
  • А)15°
  • Б)30°
  • В)45°
  • Г)60°
  • Д)75°

  Зад. от изпит в ТУ, 29.04.2011 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В прав кръгов цилиндър е построена равнина, успоредна на оста му, която отсича от окръжността на основата дъга от 120°. Дължината на оста на цилиндъра е 10, а разстоянието ѝ до секущата равнина е 2. Намерете обема на цилиндъра.
  • А)120π
  • Б)160π
  • В)220π
  • Г)250π
  • Д)300π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Правоъгълникът ABCD е развивката на околната повърхнина на прав кръгов цилиндър, като BC е височината на цилиндъра. Дадено е, че AC = 13 и sin BAC = . Обемът на цилиндъра е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Колко пъти ще се увеличи обемът на прав кръгов цилиндър, ако диаметърът на основата и височината му се увеличат два пъти?
  • А)2 пъти
  • Б)4 пъти
  • В)6 пъти
  • Г)8 пъти
  • Д)10 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Прав кръгов цилиндър има лице на околната повърхнина 20π и лице на основата 4π. Намерете обема на цилиндъра.
  • А)20π
  • Б)22π
  • В)24π
  • Г)26π
  • Д)28π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Около прав кръгов цилиндър с радиус на основата 2 cm и височина 30 cm е описана правилна четириъгълна призма. Пълната повърхнина на призмата е:
  • А)352 cm2
  • Б)480 cm2
  • В)32 cm2
  • Г)384 cm2
  • Д)512 cm2
  • Зад. от изпит в ТУ, 10.04.2010 г.

  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. От метален прав кръгов цилиндър е направено кълбо. Ако диаметърът на основата и височината на цилиндъра са равни на 4, то радиуса на кълбото е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама