Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Квадратни неравенства. Дробни (рационални) неравенства – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНСС


  Модул 2 – Математика основи

 1. Решенията на неравенството 2x < 3x2 са:
  • А)x (– ∞; 0)
  • Б)x
  • В)x
  • Г)x (0; +∞)
  • Д)x (– ∞; 0)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Разликата от целите числа решения на неравенството 3x – 2 – x2 ≥ 0 е равна на:
  • А)Неравенството има решения за всяко х
  • Б)Неравенството няма решение
  • В)– 1
  • Г)1
  • Д)– 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решенията на неравенството – 5x2 – 15 < 0 са:
  • А)x (– ∞; + ∞)
  • Б)x Ø
  • В)x > 3
  • Г)x < – 3
  • Д)x (– 3; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството x2 + 2x + 1 > 0 са:
  • А)Всяко x
  • Б)x Ø
  • В)x (– 1; 1)
  • Г)x = – 1
  • Д)Всяко x ≠ – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството x2 – 4x + 4 ≤ 0 са:
  • А)Всяко x
  • Б)x Ø
  • В)x [– 2; 2]
  • Г)x = 2
  • Д)Всяко x ≠ 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броя на целите числа, които са решения на неравенството –4 ≥ 0 е равен на:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Най-голямото цяло число решение на неравенството ≥ 0 е:
  • А)0
  • Б)4
  • В)5
  • Г)6
  • Д)Няма такова
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Разликата на всички цели отрицателни числа, които са решения на неравенството ≤ 2 е равна на:
  • А)– 4
  • Б)0
  • В)– 10
  • Г)1
  • Д)Неравенството няма решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се намерят онези x, за които стойността на дробта е отрицателно число.
  • А)x < – 3
  • Б)x (– ∞; – 1) (0; 1)
  • В)x (– 1; 0)
  • Г)x < 0
  • Д)Всяко x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Решенията на неравенството са:
  • А)x > – 1
  • Б)x ≤ – 7
  • В)x < – 1
  • Г)Всяко х е решение
  • Д)Няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

  Модул 3 – Математика

 1. Колко са целите числа решения на неравенството 6x – x2 ≥ 0?
  • А)0
  • Б)Безброй много
  • В)6
  • Г)4
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Решенията на неравенството (4 – 2x2)2 < 49 са:
  • А)x
  • Б)x
  • В)x
  • Г)Няма решение
  • Д)Всяко х
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решенията на неравенството x(3 – x)(1 + x)2 < 0 са:
  • А)x (0; 3)
  • Б)x (– ∞; 0) (3; + ∞)
  • В)x (– ∞; – 1) (0; 3)
  • Г)x (– 1; 0) (3; + ∞)
  • Д)x (– ∞; – 1) (– 1; 0) (3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Всички решения на неравенството (x + 5)(15 – 2x – x2) ≥ 0 могат да се запишат във вида:
  • А)x [– 5; 3]
  • Б)x (– ∞; 3]
  • В)x (– ∞; – 5) [3; + ∞)
  • Г)x [– 5; + ∞)
  • Д)x [3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството са:
  • А)x ≤ 3
  • Б)x < 3
  • В)x Ø
  • Г)x (– ∞; + ∞)
  • Д)x [– 3; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на неравенството са:
  • А)x (– ; )
  • Б)x (– ∞; – ) (; + ∞)
  • В)x (– ∞; 0) (0; + ∞)
  • Г)x (– ∞; + ∞)
  • Д)x Ø
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое от числата НЕ е решение на неравенството ≤ 0?
  • А)– 3
  • Б)– 2
  • В)– 1
  • Г)0
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на неравенството ≤ 0 са:
  • А)x [– 3; – 2)
  • Б)x (– ∞; – 3] (– 2; 2) (2; + ∞)
  • В)x (– ∞; – 3] (– 2; + ∞)
  • Г)x (– ∞; – 3] (– 2; 2)
  • Д)x [– 3; – 2) (2; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Да се намерят стойностите на реалния параметър m, за които неравенството – mx2 + 2(m – 1)x – m > 0 има решение за всяко x.
  • А)m >
  • Б)0 < m <
  • В)m < 0
  • Г)Всяко m
  • Д)Няма такива стойности на m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. За кои стойности на параметъра k неравенството x2 – 2kx + 2 – k < 0 няма решение?
  • А)k [– 1; – 2]
  • Б)k [– 2; 1]
  • В)k (– ∞; – 2] [1 ; + ∞)
  • Г)k (– 2; 1)
  • Д)k (– 1; 2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама