Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Правоъгълен триъгълник – Тест УНСС

Вижте:

ТеорияЗадачиТест за ТУ и Матура

Тест – УНССМодул 2 – Математика основи

 • ΔABC е правоъгълен с ъгъл C = 90° и CD е височина към хипотенузата му. Кои от следните твърдения са верни:

  а) ΔABC ~ ΔACD, б) ΔABC ~ ΔCBD, в) ΔACD ~ ΔCBD?

  • А)Само а)
  • Б)Само б)
  • В)Само в)
  • Г)Само а) и б)
  • Д)И трите твърдения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • В правоъгълен ΔABC проекциите на височината CD върху хипотенузата AB са съответно с дължини 8 и 2. Дължините на височината CD и катета AC са:
  • А)4 и 4
  • Б)4 и 9
  • В)16 и 4
  • Г)6 и 8
  • Д)5 и 9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • Две от страните на правоъгълен триъгълник имат дължини 5 и 12. Кое от следните числа може да бъде дължина на третата страна на триъгълника: а) , б) 13, в) 15?
  • А)Само а)
  • Б)Само б)
  • В)Само в)
  • Г)Само а) и б)
  • Д)Само а) и в)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • В правоъгълен ΔABC катетите AC и BC са съответно равни на 12 и 8. Точка К е средата на медианата BM. Дължината на отсечката CK е равна на:
  • А)6
  • Б)5
  • В)8
  • Г)3
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • В правоъгълен триъгълник катетите са с дължини 4 и 2. Дължината на височината към хипотенузата е равна на:
  • А)5
  • Б)6
  • В)8
  • Г)4
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • В правоъгълен триъгълник катетът AC = 4, а ъгълът при върха А е 60°. Да се намери дължината на ъглополовящата AL.
  • А)2
  • Б)4
  • В)2
  • Г)8
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • Около окръжност ΔABC с радиус 2 е описан правоъгълен триъгълник с хипотенуза 13. Намерете периметъра на триъгълника.
  • А)17
  • Б)28
  • В)30
  • Г)32
  • Д)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • За ΔABC е дадено, че C = 90°, BAC = 30° и AB = 8. Лицето на триъгълника е:
  • А)8
  • Б)8
  • В)16
  • Г)16
  • Д)32
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • Лицето на правоъгълен ΔABC е равно на 60, а дължината на единият му катет е 8. Да се намерят дължините на хипотенузата c, на радиуса на описаната R и радиуса на вписаната му окръжност r.
  • А)c = 15, R = 8, r = 3
  • Б)c = 17, R = 9, r = 4
  • В)c = 17, R = 8,5, r = 3
  • Г)c = 16, R = 8,5, r = 3
  • Д)c = 17, R = 10, r = 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 • В правоъгълния ΔABC е вписан квадратът PQNM, както е показано на чертежа. Ако AB = 6, CD = 4 да се намери дължината на страната на квадрата.
  • А)1,2
  • Б)2,4
  • В)3
  • Г)3,6
  • Д)Не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

  1. Модул 3 – Математика

  2. В правоъгълен триъгълник катетите са с дължини 6 и 8. Дължината на ъглополовящата от върха А е:
   • А)7
   • Б)5
   • В)3
   • Г)3
   • Д)2
   Проверете отговор
   Вижте решение

  3. Ъглополовящата AL на правоъгълния ΔABC дели катета BC на части CL = 3 и LB = 5. Дължината на хипотенузата AB е:
   • А)12
   • Б)10
   • В)9
   • Г)18
   • Д)22
   Проверете отговор
   Вижте решение

  4. На колко е равен радиусът на вписаната окръжност в правоъгълен триъгълник с катети 5 и 12?
   • А)2
   • Б)
   • В)3
   • Г)4
   • Д)5
   Проверете отговор
   Вижте решение

  5. Катетите на правоъгълен ΔABC са с дължини 3 и 6. Да се намери радиусът на окръжност, която се допира до катетите, а центърът й лежи върху АВ.
   • А)4
   • Б)1
   • В)2,5
   • Г)3
   • Д)2
   Проверете отговор
   Вижте решение

  6. Даден е правоъгълен триъгълник с дължини на катетите 15 и 20. Да се намери разстоянието от центъра на вписаната в триъгълника окръжност до височината към хипотенузата.
   • А)5
   • Б)2
   • В)2,5
   • Г)1
   • Д)4
   Проверете отговор
   Вижте решение

  7. В правоъгълния ΔABC (C = 90°) BC = 12, AB = 15 и CH е височина към хипотенузата. Окръжност с диаметър BH пресича BC в точка K. Дължината на хордата BK е:
   • А)5,4
   • Б)7,68
   • В)9,6
   • Г)10,12
   • Д)10,48
   Проверете отговор
   Вижте решение

  8. Дължините на катетите на правоъгълен триъгълник са 5 и 12. Разстоянието между центровете на вписаната и описаната му окръжности е:
   • А)
   • Б)
   • В)65
   • Г)15
   • Д)8,5
   Проверете отговор
   Вижте решение

  9. В равнобедрен правоъгълен ΔABC (AC = BC) е вписана окръжност с радиус r = – 1. Дължината на височината към хипотенузата е равна на:
   • А)
   • Б) + 1
   • В)1
   • Г)
   • Д)
   Проверете отговор
   Вижте решение

  10. В правоъгълен триъгълник медианата към хипотенузата е с дължина 5 и дели правия ъгъл в отношение 2 : 1. Страните на триъгълника са:
   • А)6, 8, 10
   • Б)3, 4, 5
   • В)5, 10, 5
   • Г)2,
   • Д)6, 5,
   Проверете отговор
   Вижте решение

  11. Даден е правоъгълен ΔABC (C = 90°). Ъглополовящата AL дели височината CH на отсечки CK = 15 и KH = 9. Катетът AC има дължина:
   • А)30
   • Б)40
   • В)42
   • Г)25
   • Д)35
   Проверете отговор
   Вижте решение

  Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


  Вижте още

  самоподготовка

  Самоподготовка


  Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

  МАТЕМАТИКА

  Кандидат-студенти

  Матура

  10 клас

  7 клас


  ФИЗИКА

  Кандидат-студенти

  Матура

  тестове по математика

  Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


  Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

  Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

  Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

  Тестове от последната година:

  Софийски университет

  Технически университет

  Матура

  10 клас

  7 клас

  физика

  Тестове от изпити по ФИЗИКА


  Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

  Всички тестове

  Тестове от последната година:

  Софийски университет

  Матура


  © Учебен център „СОЛЕМА”

  Реклама