Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Правоъгълен триъгълник

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. В правоъгълен ΔABC точка M е среда на хипотенузата AB и CMB = 42º. Големината на ABC е:
  • А)60º
  • Б)69º
  • В)30º
  • Г)45º
  • Д)48º
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. В правоъгълен триъгълник височината към хипотенузата има дължина 2 cm и разделя хипотенузата на отсечки, чиято разлика е 3 cm. Дължината на хипотенузата е:
  • А)5 cm
  • Б)6 cm
  • В)7 cm
  • Г)8 cm
  • Д)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. В правоъгълния ΔABC отсечката CD е височина към хипотенузата AB. Ако AD = 4 cm и DB = 5 cm, то дължината на катета AC в cm е:
  • А)9
  • Б)36
  • В)5
  • Г)6
  • Д)20
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Сборът от дължините на катетите на правоъгълен триъгълник е 23 cm, а разликата им е 7 cm. Радиусът на описаната около триъгълника окръжност е равен на:
  • А)10,5 cm
  • Б)17 cm
  • В)8,5 cm
  • Г)11 cm
  • Д)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. B правоъгълния ΔABC (ACB = 90º) CD е височина, AD = 4 cm и BD = 9 cm. На колко е равно лицето на ΔABC?
  • А)39 cm2
  • Б)36 cm2
  • В)13 cm2
  • Г)78 cm2
  • Д)26 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. На чертежа CH е височина към хипотенузата AB на правоъгълен ΔABC. Ако AH=36 и HB = 64, дължината на катета AC е равна на:
  • А)30
  • Б)48
  • В)60
  • Г)80
  • Д)98
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В правоъгълен триъгълник сумата от катетите е 14 cm, а хипотенузата е 10 cm. Лицето на триъгълника е:
  • А)36 cm2
  • Б)48 cm2
  • В)12 cm2
  • Г)6 cm2
  • Д)24 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В правоъгълен триъгълник медианите към катетите са равни на и . Дължината на хипотенузата е равна на:
  • А)5
  • Б)6
  • В)8
  • Г)10
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Даден е правоъгълен ΔABC с катети AC = 8 cm и BC=6cm. Ъглополовящата на правия ъгъл пресича хипотенузата AB в точка L. Отсечката CL има дължина:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В ΔABC BL е ъглополовяща на ABC, LM е медиана в ΔABL, AL = BL = 2, LC= и ΔALM ~ ΔABC. Страната BC на ΔABC е равна на:
  • А)3
  • Б)6
  • В)9
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. На чертежа ΔABC е равнобедрен и правоъгълен. Дължината на медианата към катета е . Дължината на височината CD към хипотенузата е:
  • А)
  • Б)2
  • В)2
  • Г)4
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Даден е правоъгълен триъгълник с хипотенуза 10 cm и лице 24 cm2. Радиусът на вписаната в този триъгълник окръжност е:
  • А)1 cm
  • Б) cm
  • В) cm
  • Г)2 cm
  • Д)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Вписаната в правоъгълен триъгълник окръжност се допира до хипотенузата AB в точка M . Отсечката AM е 4, а хипотенузата е 10. Лицето на триъгълника е:
  • А)48
  • Б)40
  • В)38
  • Г)12
  • Д)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Върху хипотенузата AB на правоъгълния ΔABC е взета точка H, така че HCB = CAB = α. Ако AC = b, то диаметърът на описаната окръжност около ΔHCB е равен на:
  • А)b.sin α
  • Б)b.cos α
  • В)b.tg α
  • Г)b.tg α
  • Д)b.cos α
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Дължините на катетите на правоъгълен триъгълник са 5 cm и 12 cm. Разстоянието между центровете на вписаната и описаната му окръжности е равно на:
  • А) cm
  • Б) cm
  • В) cm
  • Г) cm
  • Д)20 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Две окръжности с различни радиуси се допират външно. Общата им външна допирателна има дължина 12 cm. По-големият от двата радиуса е равен на 9 cm. Другият радиус е равен на:
  • А)10 cm
  • Б)8 cm
  • В)6 cm
  • Г)4 cm
  • Д)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Две окръжности с радиуси съответно 6 cm и 24 cm се допират външно. Дължината на общата им допирателна AB е:
  • А)24 cm
  • Б)20 cm
  • В)16 cm
  • Г)12 cm
  • Д)28 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На чертежа CD е височина в правоъгълния ΔABC (ACB=90º). Ако CD = 6 и cos BAC= , то BC е равна на:
  • А)3
  • Б)
  • В)
  • Г)30
  • Д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На чертежа ΔABC е правоъгълен с хипотенуза AB = 25cm, височина към нея CD = 12 cm и AC > BC. Тангенсът на най-малкия ъгъл в триъгълника е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Височината към хипотенузата в правоъгълен триъгълник има дължина 3 cm и сключва с един от катетите ъгъл 60º. Лицето на триъгълника е:
  • А)4.5 cm2
  • Б)9 cm2
  • В)6 cm2
  • Г)12 cm2 cm2
  • Д)8 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама