Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


I. Фотометрия.

О – Област от оптиката, която се занимава с различните величини, характеризиращи светлината като поток от енергия и измерването им, се нарича фотометрия.

II. Светлинен поток:

 • Понятие за светлинен поток – Светлинните вълни, както и всички други вълни, пренасят енергия. Количеството енергия, която светлината пренася през дадена площ за единица време (една секунда), се нарича светлинен поток. Светлинният поток се отбелязва с гръцката буква Φ (фи).
 • Субективна характеристика – Светлинният поток Φ може да се оценява и по усещането за светлинна енергия, което потокът предизвиква в нашето око.
 • Мерна единица – В системата SI светлинният поток Φ се измерва в [lm] (лумен).

  Един лумен (1 lm) е равен на светлинния поток, излъчван от точковиден източник в пространствен ъгъл 1 стерадиан (1 sr) при интензитет на светлината 1 кандела (1 cd), т.е.:

  1 lm = 1 sr.1 cd.

III. Интензитет на светлината:

 • Понятие за интензитет на светлината – Интензитетът I на светлината е физична величина, която характеризира големината на светлинната енергия, пренесена в определена посока за единица време.
 • Формула за интензитет на светлината – Интензитетът на светлината I е равен на светлинният поток ΔΦ, разпространяващ се в единица пространствен ъгъл ΔΩ:

  (1):

 • Мерна единица – В системата SI интензитетът на светлината се измерва в кандела [cd].
 • Разлика между интензитет на светлината и светлинен поток – Интензитетът на светлината НЕ трябва да се бърка със светлинен поток, защото:
  • Светлинният поток е общата енергия, излъчвана във всички посоки.
  • Интензитетът на светлината е енергията, излъчена в единица пространствен ъгъл.

  Например, ако една крушка, излъчваща енергия 1 лумен равномерно в лъч от 1 стерадиан, тогава лъчът би имал интензитет на светлината от 1 кандела. Ако лъчът се концентрира в два пъти по-малък ъгъл (1/2 стерадиан), тогава източникът би имал интензитет на светлината от 2 кандела. Полученият лъч е по-тесен и по-ярък, въпреки че светлинният поток е същият.

IV. Осветеност. Яркост:

 • Понятие за осветеност – Осветеността E се намира със светлинният поток ΔΦ, който пада върху единица площ ΔS от дадена повърхност:

  (2):

 • Мерна единица за осветеност – В системата SI осветеността се измерва в лукс [lx]. От формула (2) получаваме, че:

  1 lx = 1 lm/1 m2.

 • Яркост – Количеството светлина, отразена от повърхността.

  Яркостта се приема като количествена характеристика на цвета, без значение дали тялото свети със собствена или отразена светлина. Повърхностната яркост на тялото, светещо с отразена светлина, е правопропорционална на интензивността на осветлението и на коефициента на отражение.

  Единицата за яркост в SI е кандела на квадратен метър [cd/m2].

  Яркостта на равномерно светеща повърхност е 1 cd/m2, когато в перпендикулярна посока от 1 m2 се получава интензивност 1 cd.

  Бележки:
  1. Има разлика между понятията яркост и светлост. Тази разлика се състои в това, че яркостта е променлива характеристика на цветната повърхност, зависеща от нейната осветеност, а светлостта е постоянна характеристика на повърхността и не се променя от осветлението.
  2. Трябва да се подчертае, че понятието яркост се отнася за съответен приемник на светлината, като в практиката има три приемника на светлина: окото, светломерът и филмовият материал. Затова яркостта се дели на визуална, фотометрична и фотографска. Големината на всяка от тези яркости зависи от два фактора – енергийната яркост на цвета и спектралната чувствителност на приемника.

V. LED осветление:

Някои от характеристиките на LED осветлението са:

 • Яркост – Светлинният поток, излъчен от лампата.
  Бележки:
  1. Тук разглеждаме яркост на лампата, а НЕ яркост на повърхността.
  2. Трябва да се прави разлика между яркост на лампата и мощност. Яркостта на лампата ни дава информация за светлинният поток, излъчван от лампата. Тя се измерва в лумени. Мощността ни показва каква е консумираната електроенергия. Тя се измерва във ват.
 • Цветна температура – Ако на LED лампата е записано „3000 К“, това означава, че лампата излъчва светлина с цвят, подобен на цвета на тяло, загрято до температура 3000 К.

Върни се нагоре Начало Предходен


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама