Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


Триъгълник. Ъгли на триъгълник

Съдържание на темата:

 1. Първа част
 2. Втора част

Теория


Тест – 7 клас

  ПЪРВА ЧАСТ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. За ΔABC с ъгли α, β и γ е дадено, че α е два пъти по-голям от β, а β е три пъти по-малък от γ. Триъгълникът е:
  • А)остроъгълен;
  • Б)правоъгълен;
  • В)тъпоъгълен;
  • Г)не може да се определи;
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. В кой от случаите има триъгълник с ъгли:
  • А)30°, 50°, 80°
  • Б)55°, 45°, 100°
  • В)55°, 60°, 65°
  • Г)30°, 30°, 130°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. На чертежа големината на BDC е:
  • А)50°
  • Б)55°
  • В)60°
  • Г)65°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ъглите в триъгълник са x°, (x + 20)° и (x + 28)°. Най-големият ъгъл на триъгълника е:
  • А)64°
  • Б)72°
  • В)90°
  • Г)105°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. В ΔABC CD е височина, а CL е ъглополовяща. От чертежа определете DCL:
  • А)37°30'
  • Б)52°30'
  • В)12°50'
  • Г)12°30'
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В ΔABC CD е височина. На чертежа са дадени зависимости между ъгли. Големината на ABC е:
  • А)60°
  • Б)40°
  • В)50°
  • Г)30°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. От данните на чертежа определете големината на ъгъл β:
  • А)70°
  • Б)100°
  • В)120°
  • Г)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В ΔABC AD е ъглополовяща и DE || AC. Ако ADE = 32° големината на AED е:
  • А)64°
  • Б)128°
  • В)116°
  • Г)не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. На чертежа правите a || b, ъгълът x е равен на:
  • А)66°
  • Б)52°
  • В)54°
  • Г)56°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Мярката на BAC е:
  • А)80°
  • Б)50°
  • В)40°
  • Г)10°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. На чертежа AB е ъглополовяща на EAC и AE || CD. Ъгъл x се изразява чрез γ така:
  • А)90° – γ
  • Б)
  • В)90° –
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Ако вътрешните ъгли на триъгълник се отнасят както 5 : 7 : 3, то съответните им външни ъгли се отнасят както:
  • А)5 : 4 : 6
  • Б)6 : 8 : 1
  • В)8 : 9 : 2
  • Г)3 : 7 : 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. На чертежа ВО и СО са ъглополовящи съответно на C и B, и A = 40°. Големината на BOC е:
  • А)120°
  • Б)110°
  • В)80°
  • Г)65°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа в ΔABC ВL и BK са ъглополовящи съответно на вътрешния и външния ъгъл при върха B. Градусната мярка на LBK е:
  • А)90°
  • Б)60°
  • В)100°
  • Г)не може да се определи.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа външните ъглополовящи при върховете А и С се пресичат в точка О и AOC = 70°. Мярката на ABC е:
  • А)40°
  • Б)55°
  • В)50°
  • Г)20°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В ΔABC A : B : C = 5 : 6 : 7 и височините AA1 и BB1 се пресичат в точка Н. Големината на AHB е:
  • А)50°
  • Б)70°
  • В)130°
  • Г)110°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. Височините AE и CD на ΔABC се пресичат в точка H.

  а) Посочете три триъгълника, ъглите на които са равни съответно на ъглите на ΔADH.

  б) Ако BAE + ACD = 57°, намерете градусната мярка на CAE.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. Точките В и С лежат на раменете на LAM, като BCL = MCL. По данните от чертежа намерете мярката на LAM.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. На чертежа, AA1 и BB1 са ъглополовящи в ΔABC. Запишете равенство отразяващо връзката между ъгъл x и ъгъл γ1?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. В ΔABC височините CC1 и BB1 се пресичат в точка L и BLC = 119°. Да се намери големината на вътрешният и външният ъгъл при върха А.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. Височините AP и BQ в ΔABC се пресичат в точка H. Намерете AHB, ако BAC = 117° и ACB = 23°.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. Даден е ΔABC, при който външният ъгъл γ' и вътрешният ъгъл γ при върха С са във връзка γ' = 2γ + 43°30'. Ако външните ъглополовящи при върховете A и B се пресичат в точка O, да се намери големината на AOB.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 27. Като използвате означенията на чертежа, намерете градусната мярка на ADB.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 28. Даден е триъгълник ΔABC (AC > BC). Ъглополовящите на вътрешния и външния ъгъл при върха С пресичат страната AB и нейното продължение съответно в точките D и E. Ако P и G са пресечните точки на ъглополовящата на BEC съответно с ъглополовящите на EDC и ADC, да се намерят ъглите на ΔPGD.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама