Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас
Алгебра


Системи уравнения с две неизвестни

Теория


Системи уравнения с две неизвестни- решени задачи

Зад. №1:
Решете системата чрез заместване:

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте правилото за решаване на система уравнения от първа степен с две неизвестни.
 • Изразяваме y от първото уравнение:
  Бележка:

  За удобство изразяваме това неизвестно, пред което коефициентът е 1 (разбира се, ако има такова). Това удобство е свързано с извършването на по-малко сметки.

 • Заместваме във второто уравнение и го решаваме:
  3x + 7(2x – 1) = 2 17x = 9 x = .
 • Намираме второто неизвестно:
  y = 2x – 1 = 2. – 1 = .
 • Решението на дадената система е наредената двойка от числа
  (x; y) = .

Върни се в теорията


Зад. №2:
Решете системата чрез събиране:

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте правилото за решаване на система уравнения от първа степен с две неизвестни.
I начин:
 • Коефициентите пред неизвестните са различни.
 • Изравняваме коефициентите пред неизвестното x. Това означава, че първото уравнение умножаваме с „– 3“, а второто с 2: системи уравнения с две неизвестни
 • След събирането на двете уравнения получаваме:
  17y = 1 y = .
 • Заместваме в първото уравнение:
  2x – y = 1 2.x – = 1 x = .
 • Решението на дадената система е наредената двойка от числа
  (x; y) = .
II начин:
 • Изравняваме коефициентите пред неизвестното y. Това означава, че първото уравнение умножаваме с 7, а второто го приписваме:
 • След събирането на двете уравнения получаваме:
  17x = 9 x = .
 • Заместваме в първото уравнение:
  2x – y = 1 2. – y = 1 y = .
 • Решението на дадената система е наредената двойка от числа
  (x; y) = .
 • Бележка:
  Във връзка с избягването на много изчисления, удобно е да се придържаме към следното:
  • Решаваме системата чрез заместване, ако коефициентът пред едното неизвестно е 1.
  • Ако коефициентите са различни от единица, но пред едното неизвестно коефициентите се различават по знак и лесно се изравняват, то решаваме системата чрез събиране (II начин на Зад. 2).
  • Ако коефициентите пред неизвестните са различни, отново решаваме чрез събиране, но прилагаме I начин на Зад. 2.

Върни се в теорията


Зад. №3:
Решете системата

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Решете системата чрез заместване.
 • Решаваме системата чрез заместване. Второто уравнение е линейно и от него изразяваме x:
 • Заместваме в първото уравнение и решаваме полученото квадратно уравнение:
  (2 – y)2 + y2 = 100 y2 – 2y – 48 = 0, y1 = 8, y2 = – 6.
 • Намираме второто неизвестно:
  • При y1 = 8 получаваме x = 2 – y = 2 – 8 = – 6.
  • При y2 = – 6 получаваме x = 2 – y = 2 – (– 6) = 8.
 • Решенията на системата са (– 6; 8) и (8; – 6).

Върни се в теорията


Зад. №4:
Решете системата

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Решете второто уравнение.
 2. Съставяме нови две системи, от решенията в стъпка 1 и първото уравнение в дадената система.

Второто уравнение е пълно квадратно уравнение от вида (14) и затова се разпада на две уравнения, които заедно с първото уравнения съставят нови две системи:

А)
Б) .
 • Решаваме система А):
  • Първото уравнение е с едно неизвестно и получаваме, че x = 3.
  • Заместваме във второто уравнение и решаваме полученото непълно квадратно уравнение:
   32 + y2 + 5.3 – 3y = 24 y2 – 3y = 0 y(y – 3) = 0, y1 = 0, y2 = 3.
  • Система А) има решения (3; 0), (3; 3).
 • Решаваме система Б) чрез заместване:
  • От първото уравнение получаваме x = y – 3.
  • Заместваме във второто уравнение и решаваме полученото пълно квадратно уравнение:
   (y – 3)2 + y2 + 5(y – 3) – 3y = 24 y2 – 2y – 15 = 0, y1 = – 3, y2 = 5.
  • Намираме другото неизвестно:

   При y1 = – 3 от x = y – 3 = – 3 – 3 = – 6.

   При y2 = 5 от x = y – 3 = 5 – 3 = 2.

  • Система Б) има решения (– 6; – 3), (2; 5).
 • Решенията на дадената система са: (3; 0), (3; 3), (– 6; – 3), (2; 5).

Върни се в теорията


Зад. №5:
Решете системата

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Решете системата чрез събиране.
 • Събираме двете уравнения и получаваме: решаваме чрез събиране
 • Заместваме в едно от уравненията на дадената система. Например, в първото уравнение:
  • При y1 = 1 получаваме x2 – 4y2 – xy + 5y = 1 x2 – 4.12 – x.1 + 5.1 = 1 x2 – x = 0 x(x – 1) = 0, x1 = 0, x2 = 1.
  • При y2 = получаваме x2 – 4y2 – xy + 5y = 1 x2 49x2 – 14x + 5 = 0, D < 0, т.е. уравнението няма решение.
 • Решенията на дадената система са (0; 1) и (1; 1).

Върни се в теорията


Зад. №6:
Решете системата

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Решете системата чрез полагане.
решаваме на системи чрез полагане

Върни се в теорията


Зад. №7:
Решете системата

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Решете системата чрез събиране.
 2. С така полученото уравнение от първа степен и едното уравнение на дадената система съставете нова система и я решене чрез заместване.
решаване на системи чрез събиране

Върни се в теорията


Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама