Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


I. Кондензатори:

 • Кондензатори (преговор) – За подробности виж точка 5. Кондензатори от тема „Електричество и постоянен електричен ток“.
 • Електрична константа ε0 – В закона на Кулон (и в други формули от електростатиката) се използва коефициент на пропорционалност k. В системата SI наред с коефициента на пропорционалност k се използва и друга константа ε0, която се нарича електрична константа. Когато зарядите си взаимодействат във вакуум, то връзката между тези две константи се дава с формулата:

  (1): ε0 = 8,85.10 – 12 C2/N.m2.

 • Диелектрична проницаемост ε – Нека да имаме вакуум, в който е създадено електрично поле с интензитет E0. Ако в това поле поставим диелектрик, то интензитетът на електричното поле намалява до E. Числото ε, което показва колко пъти отслабва електричното поле в присъствие на диелектрик, се нарича диелектрична проницаемост и се намира по формулата:

  (2): ε = .

  Диелектричната проницаемост ε е безразмерна величина, като за въздух или вакуум е равна на 1.

 • Определение за плосък кондензатор – Система от две успоредни разноименно заредени и изолирани една от друга пластинки, като разстоянието между тях е малко в сравнение с размерите им. Тези пластинки се наричат електроди. Двата електрода имат един и същи заряд q.
 • Предназначение на кондензаторите – Кондензаторите притежават свойството да задържат и натрупват електричен заряд.
 • Капацитет на:
  • произволен кондензатор – Капацитетът С характеризира възможността в кондензатора да се натрупва електричен заряд в зависимост от напрежението, т.е. капацитетът С на кондензатор е равен на отношението между заряда q на кондензатора и напрежението U между електродите му:

   (3): C = ;

  • плосък кондензатор – От формула (3) следва, че капацитетът С на произволен кондензатор е постоянна тяхна характеристика и той НЕ зависи от зарядите на електродите и от напрежението между тях, а зависи от отношението между тях, защото, ако увеличим заряда q, напрежението U също се увеличава, така че капацитетът С не се променя. Капацитетът С на кондензатор зависи от размерите, формата, взиманото разположение и вида на диелектрика между електродите му. За плосък кондензатор тази зависимост има сравнително прост вид. Ако площта на всеки електрод е S, разстоянието между тях е d и са разделени от вакуум (или въздух) с електрична константа ε0, то капацитетът му C се получава от формулата:

   (4): C = .

 • Влияние на диелектрик върху капацитета на плосък кондензатор:
  Бележка:
  Подробности за диелектрици виж точка 6. Диелектрици от тема „Електричество и постоянен електричен ток“.
  • Интензитет на електричното поле между плочите на кондензатор с диелектрик – От формула (2) знаем, че при поставяне на диелектрик между плочите на кондензатор, то интензитетът E на електричното поле в кондензатора намалява ε пъти (където ε е диелектричната проницаемост на диелектрика).
  • Напрежение U между плочите на кондензатор с диелектрик, ако кондензаторът НЕ е свързан в електрична верига (Фиг. 1) – В тема „Електричество и постоянен електричен ток“ казахме, че има връзка между напрежение U и интернизет E на полето (формула 8) и тази връзка се задава с формулата U = Ed (напрежението U и интензитета E зависят пропорционално) и от казаното по-горе следва, че при поставяне на диелектрик между плочите на кондензатор напрежението му намалява ε пъти.
  • Напрежение U между плочите на кондензатор с диелектрик, ако кондензаторът Е свързан в електрична верига (Фиг. 2) – Напрежението остава постоянно (виж по-надолу)
  • Капацитет C на кондензатор с диелектрик, ако кондензаторът НЕ е свързан в електрична верига (Фиг. 1) – При поставяне на диелектрик между плочите на кондензатор, който НЕ е свързан в електрическа верига, зарядът на плочите НЕ се променя и от казаното по-горе за напрежението (напрежението U намалява) и от формула (3) следва, че капацитетът C на кондензатор с диелектрик ще се увеличава ε пъти.
  • Капацитет C на кондензатор с диелектрик, ако кондензаторът Е свързан в електрична верига (Фиг. 2) – При поставяне на диелектрик между плочите на кондензатор, който е свързан в електрическа верига с източник на постоянно напрежение U, диелектрикът отново се поляризира и намалява напрежението между плочите на кондензатора, но батерията ще се стреми да го увеличи, като предаде допълнителни заряди на електродите на кондензатора. Това предаване на заряди ще продължи докато напрежението U на кондензатора се изравни с напрежението на батерията. Това означава, че зарядът на кондензатора ще се увеличи, но напрежението остава същото (постоянно) и от формула (3) следва, че ефектът от поставянето на диелектрик между плочите на свързан кондензатор е, че отново капацитетът C на кондензатора ще се увеличи ε пъти.

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама