Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2010 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 25. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Ако a = – 3, то стойността на израза a (a – 1) – (a + 2) е равна на:
  • А)17
  • Б)13
  • В)5
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът (3x – 1)2 е тъждествено равен на:
  • А)9x2 + 1
  • Б)9x2 –3x + 1
  • В)9x2 –6x + 1
  • Г)9x2 –6x – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът 3x2y2 + 6x3y2 – 9x2y3 е тъждествено равен на:
  • А)3x2y2 (2x – 3y)
  • Б)3x2y2 (1 + 2x – 3y)
  • В)3x2y2 (xy + 3x – 6y)
  • Г)3x3y3 (1+ 2x – 3y)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Изразът 4a2 – 12ab2 + 9b4 е тъждествено равен на:
  • А)(2a – 3b)2
  • Б)(4a – 9b)2
  • В)(4a – 9b2)2
  • Г)(2a – 3b2)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Коренът на уравнението y – 2 = 4y – 8 е:
  • А)2
  • Б)
  • В)
  • Г)–2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решението на неравенството 4x < – x е:
  • А)x < 0
  • Б)x > 0
  • В)x < –
  • Г)x > –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Мярката на ъгъл α от чертежа е:
  • А)500
  • Б)800
  • В)900
  • Г)1100
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. По данните от чертежа мярката на ъгъл α е:
  • А)800
  • Б)600
  • В)400
  • Г)300
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Триъгълниците на чертежа са еднакви. Дадени са мерките на някои от ъглите и PM < NP. Мярката на ъгъл NMP е:
  • А)550
  • Б)600
  • В)650
  • Г)700
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа четириъгълникът PQRS e успоредник. Мярката на ъгъл α е:
  • А)1200
  • Б)700
  • В)600
  • Г)500
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Стойността на израза (3a – 1)2 + (1 – 3a)(3a + 1) при a = е:
  • А)–1
  • Б)
  • В)3
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Изразът е тъждествено равен на:
  • А)1 – x + x2x3
  • Б)1 – 3x + x2x3
  • В)1 – x + x2x3
  • Г)1 – x + x2x3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В разлагането на многочлена 6xa – 2xy – 3ab + by на множители, един от множителите може да е:
  • А)2x + b
  • Б)3a + y
  • В)x – 2b
  • Г)3a – y
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Коренът на уравнението е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Всички решения на уравнението |3x – 2| = 4 са:
  • А)
  • Б)2
  • В)2 и
  • Г)2 и –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Решенията на неравенството са:
  • А)x
  • Б)x
  • В)x
  • Г)x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На чертежа ΔABC е равнобедрен (AC = BC) и симетралата на страната BC пресича АС в точка М. Ако AB = 4 cm и периметърът на ΔABM е 13 cm, то периметърът на ΔABC е:
  • А)26 cm
  • Б)22 cm
  • В)21 cm
  • Г)17 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На чертежа AO и BO са ъглополовящи в ΔABC. Ако AOB =120° и OAC = 25°, то ABC е равен на:
  • А)25°
  • Б)35°
  • В)50°
  • Г)70°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. На чертежа ACB = 90°, ВL е ъглополовяща и ABL = 30°. Ако AC = 18 cm, дължината на ВL е:
  • А)18 cm
  • Б)15 cm
  • В)12 cm
  • Г)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. На чертежа ΔABC и ΔABD са правоъгълни. Ако M е средата на AB, AM = 3 cm и CD = 2 cm, периметърът на ΔMCD е равен на:
  • А)7 cm
  • Б)8 cm
  • В)9 cm
  • Г)10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. На чертежа са дадени два от ъглите на триъгълника MNP. Кое от неравенствата за дължините на страните му е вярно?
  • А)MN < NP < MP
  • Б)MN < MP < NP
  • В)MP < MN < NP
  • Г)MP < NP < MN
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. На чертежа АM и BL са ъглополовящи на успоредника ABCD. Ако AB =12 cm и LM = 4 cm, то периметърът на успоредника е:
  • А)40 cm
  • Б)32 cm
  • В)28 cm
  • Г)20 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Написах число n. Повдигнах го на квадрат. Полученото число умножих по 3. От произведението извадих 4. Изразът, който получих е:
  • А)(3n)2 – 4
  • Б)3n2 – 4
  • В)(3n – 4)2
  • Г)3(n – 4)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. След намаление на цената с 20% готварска печка струва 220 лв. Цената на печката преди намалението е била:
  • А)240 лв.
  • Б)264 лв.
  • В)275 лв.
  • Г)1100 лв.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Ако едно естествено число умножим с 4 и от полученото произведение извадим 7, ще се получи число, по-малко от 13. Сборът на всички естествени числа с това свойство е:
  • А)10
  • Б)11
  • В)12
  • Г)15
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачи от 26. до 28. запишете на съответните места в листа с отговори.

  Критерии за оценяване

 28. За кои стойности на параметъра а коренът на уравнението x(x – a) – 2ax – a = (x – 1)(x + a) – 5 е положителен?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 29. Да се намери най-малкото цяло число, което е решение на неравенството + 5x + 10.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 30. В правоъгълния триъгълник АВС с ACB = 90° AL е ъглополовящата на BAC и точката М е нейната среда. Ако СМ пресича АВ в точка Р и CP = CB, да се намери BAC.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 31. Условията на задачи 29. и 30. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2011 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама