Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2021 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 18. включително отбележете в листа за отговори.

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза 2021 – 2020.(– 0,1) е:
  • А)– 0,1
  • Б)1
  • В)2223
  • Г)2219
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза a2 – b2 при a = 10,5 и b = 9,5 е:
  • А)18,5
  • Б)19
  • В)19,5
  • Г)20
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Стойността на израза M = – 4.|3 – 8| – 2.|5 – 4| е:
  • А)22
  • Б)18
  • В)– 18
  • Г)– 22
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коренът на уравнението x – е:
  • А)
  • Б)3
  • В)8
  • Г)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството 42 – 3y ≤ 0 се представят с интервала:
  • А)y (– ∞; 14]
  • Б)y (14; + ∞)
  • В)y [14; + ∞)
  • Г)y [– 14; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Изразът (y – x)2 – y + x е тъждествено равен на:
  • А)(x – y)(x – y – 1)
  • Б)(y – x)(y – x + 1)
  • В)(y – x)(x – y)
  • Г)(x – y)(x – y + 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кабелен оператор предлага на клиентите си годишен абонаментен план, като за първите шест месеца се заплаща по x лева на месец, а за останалите шест месеца месечната такса се удвоява. Изразът, който задава цената в лева на абонамента за една година, е:
  • А)18x
  • Б)12x
  • В)x2 + x
  • Г)2x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Цялото число, което е решение на уравнението |3x – 1| = 13, е:
  • А)– 4
  • Б)– 1
  • В)4
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В кутия има 3 червени молива и два пъти повече зелени. Вероятността, произволно изваден молив да е червен, е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Чертежите са само за илюстрация. Те не са начертани в мащаб и не са предназначени за директно измерване на дължини и на ъгли.

 11. Дадени са ΔABC и ΔNMP, за които AC = NP, BC = MP, CAB = 47° и ACB = MPN = 56°. Мярката на NMP е:
  • А)97°
  • Б)77°
  • В)56°
  • Г)47°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. На чертежа е дадена правилна осмоъгълна пирамида. Лицето на една от околните ѝ стени е 18 cm2. Лицето на околната повърхнина на пирамидата е:
  • А)108 cm2
  • Б)126 cm2
  • В)144 cm2
  • Г)162 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Правите a, b и c се пресичат в точка O. По данните от чертежа мярката на ъгъл α е:
  • А)100°
  • Б)125°
  • В)135°
  • Г)145°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. На чертежа правите a и b са успоредни, BC е ъглополовяща на ABM, а BCA = 55°. Мярката на BAD е:
  • А)125°
  • Б)110°
  • В)70°
  • Г)55°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. В ΔABC отсечката CN е ъглополовяща на ACB (N AB), CNB = 70° и AN = CN. Мярката на ABC е:
  • А)35°
  • Б)70°
  • В)75°
  • Г)105°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В ΔABC симетралата s на страната AC пресича AB в точка N. Ако CM е медиана и MCB = 36°, то мярката на BAC е:
  • А)18°
  • Б)36°
  • В)54°
  • Г)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На чертежа ΔABC е правоъгълен, ABC = 30° и отсечката AL е ъглополовяща на BAC. Ако BL = 18 cm, то дължината на BC е:
  • А)9 cm
  • Б)18 cm
  • В)27 cm
  • Г)36 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В квадратна мрежа с единична отсечка x cm е начертан ромб ABCD. Ако обиколката на ромба е 40 cm, то лицето му е:
  • А)80 cm2
  • Б)50 cm2
  • В)40 cm2
  • Г)20 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На географска карта на 9 cm съответстват 3 690 km действително разстояние. Ако разстоянието между два града на картата е 3 cm, то действителното разстояние между тях в километри е:
  • А)123 km
  • Б)410 km
  • В)1 230 km
  • Г)11 070 km
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. За задачи 19. и 20. в листа с отговори запишете буквата на въпроса и Вашия отговор срещу нея.

 21. Три туристически агенции „Атлас“, „Блян“ и „Мечта“ разполагат общо с 240 пакета за екскурзии в чужбина и продали 75%, като всяка от агенциите е продала различен брой от тях. Данните за всички продадени пакети в проценти са представени в таблицата: пропорция

  Намерете и запишете:

  А) Колко процента от всички продадени пакети е продала агенция „Атлас“?

  Б) Колко броя туристически пакети са продали общо трите агенции?

  В) Колко броя туристически пакети поотделно е продала всяка от агенциите?

  Г) Ако средната цена на един туристически пакет е 1200 лева, каква сума са получили общо агенциите от продажбата на пакетите?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. Върху правоъгълна координатна система Oxy с единична отсечка 1 cm е дадена точка А. Като използвате чертежа, намерете и запишете:

  А) координатите на точка А;

  Б) координатите на точка В, симетрична на точката А относно оста Ох;

  В) вида на ΔAOB според страните му;

  Г) лицето на ΔAOB;

  Д) периметъра на ΔAOB.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Условията на задачите от 21. до 23. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2020 г. 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама