Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2022 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 18. включително отбележете в листа за отговори.

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза – 20,5 + 0,5 е:
  • А)– 20,6
  • Б)– 20,4
  • В)– 4
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза a2 – 2ab + b2 при a = 6,5 и b = 3,5 е:
  • А)3
  • Б)9
  • В)10
  • Г)100
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът a2 – 2ab + 3a – 6b е тъждествено равен на израза:
  • А)(a + 2b)(a – 3)
  • Б)(a – 2b)(a – 3)
  • В)(a – 2b)(a + 3)
  • Г)(a + 2b)(a + 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коренът на уравнението 3x + 4 – (x – 4) = 0 е:
  • А)– 8
  • Б)– 4
  • В)0
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството x ≤ – се представят с интервала:
  • А)x (– ; + ∞)
  • Б)x [– ; + ∞)
  • В)x (– ∞; – )
  • Г)x (– ∞; – ]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В един клас има 25 ученици, от които 18 са момчета. Колко процента са момичетата в този клас?
  • А)72%
  • Б)28%
  • В)18%
  • Г)7%
  Проверете отговор
  Вижте решение

  • пропорция По данните от диаграмата определете годината, в която отношението на участниците в клуб „Умник“ към участниците в клуб „Атлет“ е най-голямо.
  • А)2018
  • Б)2019
  • В)2020
  • Г)2021
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Решенията на уравнението |x – 4| – 5 = – 2 са:
  • А)1 и 7
  • Б)– 1 и 7
  • В)– 7 и 1
  • Г)– 7 и – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В кутия са поставени 3 жълти, 2 зелени и 2 червени топчета. На случаен принцип се изтегля едно топче. Каква е вероятността изтегленото топче да НЕ е жълто?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Мария има а лева, с които може да си купи точно два шоколада по 2 лева и три вафли с еднаква цена. Изразът, който представя цената на една вафла в лева, е:
  • А)
  • Б)a – 4
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Мярката на ъгъл, който е от своя съседен, е равна на:
  • А)144°
  • Б)100°
  • В)80°
  • Г)36°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Чертежите са само за илюстрация. Те не са начертани в мащаб и не са предназначени за директно измерване на дължини и на ъгли.

 12. На чертежа точката О лежи на правата АС и OD е ъглополовящата на BOC. Мярката на АОB е:
  • А)126°
  • Б)117°
  • В)63°
  • Г)54°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. По данните от чертежа мярката на по-малкия ъгъл, получен при пресичането на правите a и b, е:
  • А)110°
  • Б)70°
  • В)50°
  • Г)30°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. По данните от чертежа градусната мярка на външния ъгъл при върха В на ΔАВС е:
  • А)80°
  • Б)100°
  • В)110°
  • Г)140°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа ΔABC е равнобедрен (AC = BC), CH e височина, AH = 3 cm и AH : HC = 3 : 4. Дължината на бедрото ВС е:
  • А)3 cm
  • Б)4 cm
  • В)5 cm
  • Г)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа в ΔABC ABC = 30° и симетралата на страната ВС пресича страните АВ и ВС съответно в точките M и D. Ако MD = 2 cm, дължината на отсечката CM е:
  • А)6 cm
  • Б)4 cm
  • В)3 cm
  • Г)2 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В успоредника ABCD DL е ъглополовящата на ъгъла при върха D и ALD = 65°. Мярката на DAB е:
  • А)50°
  • Б)60°
  • В)65°
  • Г)130°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Трите измерения на правоъгълен паралелепипед са 20 cm, 300 mm и 5 dm. Обемът му в кубически дециметри е:
  • А)3
  • Б)30
  • В)300
  • Г)3 000
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. За задачи 19. и 20. в листа с отговори запишете буквата на въпроса и Вашия отговор срещу нея.

 20. диаграма Социологическа агенция направила проучване сред 200 човека за любимия им сезон от годината. На диаграмата са представени данните от проучването, като всеки анкетиран е посочил само един сезон.

  А) По данните от диаграмата определете стойността на k.

  Б) Намерете отношенията на броя на анкетираните според избора им на любим сезон, както следва Пролет : Есен и Лято : Зима. Запишете отношенията като несъкратима дроб.

  В) С колко процента ще се увеличи броят на анкетираните, ако към проучването се включат още 50 човека?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. На чертежа правоъгълните ΔABC и ΔABD са с обща хипотенуза AB. Точката C е от симетралата на отсечка AB и BAD : ABD = 1 : 5. Ако точката М е средата на отсечката AB и DM = 5 cm, то намерете и запишете:

  А) дължината на отсечката AB (в cm);

  Б) лицето на ΔABC (в cm2);

  В) градусната мярка на BAD;

  Г) лицето на ΔABD (в cm2).

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. ВТОРА ЧАСТ

  Условията на задачите от 21. до 23. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2021 г. 2023 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама