Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 10 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2022 година


  Отговорите на задачите от 1. до 15. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Най-голямото от числата 5, 3, 11 и 2:
  • А)11
  • Б)3
  • В)5
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако x1 и x2 са корените на уравнението 7x2 – 21x – 2 = 0, то стойността на израза x1.x2 (x1 + x2) е:
  • А)– 42
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Броят на корените на уравнението = 0 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Броят на целите числа, които са решения на системата ,е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Графиката на коя линейна функция е изобразена на чертежа?
  • А)y = x + 2
  • Б)y = 2x – 2
  • В)y = – 2x
  • Г)y = – 2x + 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако двойката (х; у) е решение на системата , то стойността на x + y е:
  • А)– 2
  • Б)– 1
  • В)1
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Стойността на израза – 1 е равна на:
  • А)– 1
  • Б)
  • В)1
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В цветарски магазин разполагат с 25 рози и с 18 карамфила. По колко начина може да се направи букет от 5 рози и 2 карамфила?
  • А)V255.V182
  • Б)C255.C182
  • В)V255 + V182
  • Г)C255 + C182
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. На чертежа ACB е вписан в окръжност и е с 36° по-малък от централния AOB. Мярката на АСВ е:
  • А)
  • Б)18°
  • В)30°
  • Г)36°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Страните на триъгълник с периметър 30 cm образуват аритметична прогресия. Дължината на средната по големина страна на триъгълника е:
  • А)9 cm
  • Б)10 cm
  • В)11 cm
  • Г)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. На чертежа в правоъгълния ΔABC отсечката CH = 6 cm е височина към хипотенузата АВ и я дели в отношение AH : HB = 1 : 9. Дължината на AB е:
  • А)9 cm
  • Б)10 cm
  • В)18 cm
  • Г)20 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Диагоналите на трапеца ABCD (AB || CD) се пресичат в точка О. Ако AO = 6 cm, OC = 2 cm и CD = 3 cm, дължината на средната основа на трапеца е:
  • А)3 cm
  • Б)4 cm
  • В)6 cm
  • Г)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Страните на ΔABC са AB = 2 cm, AC = 2 cm, BC = 2 cm. Мярката на BAC е:
  • А)45°
  • Б)90°
  • В)120°
  • Г)135°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Разпределението на учениците, които получават стипендии в един клас, е както следва:

  мода на статистически ред

  Модата на данните от таблицата е:

  • А)25
  • Б)30
  • В)35
  • Г)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Прав кръгов цилиндър с образуваща 5 cm има осно сечение, което е правоъгълник с диагонал 7 cm. Обемът на цилиндъра е:
  • А)30π cm3
  • Б)35π cm3
  • В)42π cm3
  • Г)60π cm3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Условията на задачи 16., 17. и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2021 г. 2023 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама