Лого за уроци по математика

тестове по математика

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА

Вие сте тук:   || Технически университет || Математика || 2008 г.


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – Юли 2008 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Числото 412.2– 8. е равно на:
  • А)16
  • Б)8
  • В)4
  • Г)2
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако a = 3b + 1 и a.b = 30, то стойността на израза a2 + 9b2 е:
  • А)181
  • Б)161
  • В)121
  • Г)81
  • Д)21
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Решение на уравнението = x3 + 1 е числото:
  • А)4
  • Б)π
  • В)3
  • Г)2
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако a = – 1, то числото loga (3 – 2) е равно на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Произведението на всички решения на уравнението .lg (11 – 3x – x2) е равно на:
  • А)40
  • Б)8
  • В)–40
  • Г)–8
  • Д)друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако 9% от числото a е , то числото a е:
  • А)27
  • Б)40
  • В)60
  • Г)87
  • Д)121
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Числата a, b и c са различни от нула и в посочения ред са последователни членове на геометрична прогресия. Числата a, 2b и 3c в посочения ред са последователни членове на аритметична прогресия. Ако частното q на геометричната прогресия не е цяло число, то q е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За всяко естествено число n, сумата от първите n члена на аритметична прогресия е 5n2 + 3n. Вторият член на прогресията е равен на:
  • А)10
  • Б)18
  • В)20
  • Г)21
  • Д)23
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Петър забравил последните две цифри от телефонния номер на Стоян, но запомнил, че те са различни помежду си. Вероятността Петър да набере верния телефонен номер на Стоян от първия опит е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Във фирма работят 6 инженери и 5 икономисти. Броят на различните начини, по които от тях може да се избере ръководен екип от двама инженери и един икономист, е равен на:
  • А)5
  • Б)75
  • В)120
  • Г)125
  • Д)130
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Модата на статистическия ред 9, 1, 9, 4, 3, 5, 3, 5, 6, 3, 7, 7, 8 е:
  • А)3
  • Б)4
  • В)7
  • Г)5
  • Д)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Графиката на функцията f (x) = x2(1 – x) е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Най-голямата стойност на функцията f (x) = –x2 – 3x в затворения интервал [–1; 2] е:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)–10
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Функцията f (x) = x3 – 6x + 1 в отворения интервал (–3; –2) е:
  • А)растяща
  • Б)намаляваща
  • В)нечетна
  • Г)четна
  • Д)произведение на четна и нечетна функция
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Ако 5sin2 α = 2, то стойността на израза 3sin2 α – cos2 α е:
  • А)2
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако cos 2α = – и < α < , то стойността на cos α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. За ΔABC имаме ABC = 120°, BC = 3 cm, AB = 5 cm. Дължината на страната AC в сантиметри е:
  • А)5
  • Б)10
  • В)5
  • Г)6
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В ромб ABCD точка M е среда на страната AB и BAD = 60°. Синусът на DMC е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В равнобедрен триъгълник с основа 4 cm медицентърът лежи върху вписаната в триъгълника окръжност. Периметърът на триъгълника в сантиметри е равен на:
  • А)9
  • Б)10
  • В)12
  • Г)24
  • Д)28
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. На кой от чертежите е защриховано възможно сечение на правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 с равнина:
  • А) BC1D1E   
  • Б) NCC1A1   
  • В) BFGHE   
  • Г) BC1MA1   
  • Д) FEC1D1N   
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

  Върни се нагоре   Други тестове   2009 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание