Лого за уроци по математика

тестове по математика

УНСС – София
Тест от предварителен изпит по МАТЕМАТИКА
МОДУЛ 2 „Математика – основи”

Вие сте тук:   || УНСС || Математика || април 2008 г.


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест МОДУЛ 2 „МАТЕМАТИКА–ОСНОВИ” – април 2008 година


  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

 1. Ако a = – и b = – , то стойността на израза е равна на:
  • а)- 13
  • б)
  • в)- 2
  • г)
  • д)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Намерете всички стойности на параметъра a, за които интервалите (– ∞; 3 + a2] и [7 – a2; + ∞) нямат обща точка.
  • а)a <
  • б)a >
  • в)-2 < a < 2
  • г)- < a <
  • д)a < 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Коя е стойността на израза , ако a > 0, a ≠ 1 и b > 0?
  • а)3 + 2loga b
  • б)3 - 2loga b
  • в)4 + 2loga b
  • г)4 - 2loga b
  • д)2 - 2loga b
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Най-голямото цяло число x, за което 9x - 12.3x + 27 = 0, е:
  • а)0
  • б)1
  • в)2
  • г)3
  • д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Да се намери сумата от първите 7 члена на аритметична прогресия, за която a1 = 3, d = .
  • а)24
  • б)18
  • в)21
  • г)28
  • д)31
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решението на системата е:
  • а)x = 0, y = – 3
  • б)x = 4, y = 3
  • в)x = 6, y = 6
  • г)Системата няма решение
  • д)Системата има безброй много решения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кое е квадратното уравнение, чиито корени са x1,2 = 3 ± ?
  • а)x2 + 6x + 7 = 0
  • б)x2 – 6x + 7 = 0
  • в)x2 + 6x – 7 = 0
  • г)x2 – 6x – 7 = 0
  • д)x2– 6x + 5 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Сборът на всички корени на уравнението (x – 3)(x2 + 3 – 4) = 0 е:
  • а)4
  • б)3
  • в)2
  • г)1
  • д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. На колко е равно cos 170 cos 130 – sin 170 sin 130?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  • д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Коя е стойността на израза sin2 x + cos4 x + sin2 x . cos2 x?
  • а)sin x + cos x
  • б)sin 2x
  • в)1
  • г)sin x . cos x
  • д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Коя е сумата от решенията на уравнението sin2 x – 2sin x = 0 при x [0; 2π]?
  • а)0
  • б)π
  • в)
  • г)
  • д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Дефиниционното множество на функцията y = lg (–x) + е:
  • а)x (– 1, 0]
  • б)x (– 1, 1)
  • в)x (– 1, 0)
  • г)x (– ∞; – 1) (1; +∞)
  • д)x (– ∞; – 1) (– 1; 0)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Намерете границата .
  • а)– 1
  • б)0
  • в)2
  • г)1
  • д)– 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Намерете производната на функцията y = 3cos 2x + .
  • а)y' = – 3sin 2x –
  • б)y' = – 6sin 2x –
  • в)y' = – 6sin 2x –
  • г)y' = – 6sin 2x +
  • д)y' = 6sin 2x –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Коя е градусната мярка на най-големия от ъглите, изобразени на фигурата?
  • а)640
  • б)720
  • в)800
  • г)850
  • д)Друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Кои от посочените тройки числа могат да бъдат дължини на страни на триъгълник?

  a) 3, 4 и 5; б) 10, 4 и 6; в) 5, 12 и 15.

  • а)Само а)
  • б)Само б)
  • в)Само в)
  • г)Само б) и в)
  • д)Само а) и в)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В правоъгълен триъгълник височината към хипотенузата я дели на части с дължини 25 и 144. Намерете лицето на триъгълника.
  • а)5075
  • б)3980
  • в)5070
  • г)5090
  • д)4070
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Даден е триъгълник ABC със страни AC = 3, BC = 5 и медиана CM = 3. Намерете дължината на основата АВ.
  • а)2
  • б)3
  • в)2
  • г)4
  • д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Да се намери страната АС в триъгълник АВС, ако са дадени страната BC = 8, ACB = 750 и ABC = 450.
  • а)8
  • б)14
  • в)8
  • г)12
  • д)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. За вписан в окръжност трапец е дадено, че малката му основа има дължина 4, бедрото - 6 и тъпия му ъгъл е 1200. Колко е дължината на голямата му основа?
  • а)10
  • б)8
  • в)12
  • г)6
  • д)15
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

  Върни се нагоре   Други тестове  Юли 2008 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание