Лого за уроци по математика

тестове по математика

УНСС – София
Тест от предварителен изпит по МАТЕМАТИКА
МОДУЛ 2 „Математика – основи”

Вие сте тук:   || УНСС || Математика || юли 2009 г.


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест МОДУЛ 2 „МАТЕМАТИКА–ОСНОВИ” – юли 2009 година


  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

 1. На колко е равна стойността на израза
  • А)– 2
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Едната страна на правоъгълник е увеличена с 40 %. С колко процента трябва да се увеличи другата страна така, че лицето на правоъгълника да се увеличи с 47 %?
  • А)3 %
  • Б)4 %
  • В)5 %
  • Г)6 %
  • Д)7 %
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако logx 3 . log3 81 = 2, то x е равно на:
  • А)8
  • Б)2
  • В)9
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Множеството от решения на неравенството 2x + 2 ≤ 4x – 2 e:
  • А)[4; +∞)
  • Б)[5; +∞)
  • В)(– ∞; 6]
  • Г)(0; 6]
  • Д)[6; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. За аритметична прогресия е дадено, че a5 + a7 + a15 + a17 = 38. Да се намери a3 + a19.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)19
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решението на неравенството (5x + 2) > е:
  • А)x < 3
  • Б)x > –3
  • В)x < 1
  • Г)x > –1
  • Д)Неравенството няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Множеството от решения на неравенството ≤ x + 2 е:
  • А)(– 1, 0)
  • Б)(– 1, 0]
  • В)[– 1, 0]
  • Г)(– ∞, 0]
  • Д)[– 1, +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. За кои стойности на параметъра a уравнението x2 – (a +1)x + a + 4 = 0 има двoен корен?
  • А)Само a = 5
  • Б)a = –3 и a = 5
  • В)a = 3 и a = –5
  • Г)a = 3 и a = 5
  • Д)Няма такива стойности на a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Множеството от решения на неравенството е:
  • А)(1; 2)
  • Б)[1; 2)
  • В)(– ∞; 1)
  • Г)(– ∞; 1) (2; +∞)
  • Д)(–∞; 1] (2; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Да се пресметне sin 28° . cos 62° – cos 28° . cos 152°.
  • А)1
  • Б)
  • В)– 1
  • Г)
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Коя от изброените стойности на x е решение на уравнението = 1?
  • А)x = 10°
  • Б)x = 5°
  • В)x = 6°
  • Г)x = 12°
  • Д)x = 7°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Дефиниционното множество на функцията е:
  • А)x > 1
  • Б)x ≠ 1
  • В)x (0, 1) (1, +∞)
  • Г)x ≠ –1, x ≠ 0 и x ≠ 1
  • Д)x ≠ 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Намерете границата
  • А)1
  • Б)2
  • В)– 1
  • Г)– 2
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Дадена е функцията . Намерете .
  • А)1
  • Б)2
  • В)– 1
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Един от катетите на правоъгълен триъгълник има дължина 6. Кои от следните двойки числа могат да бъдат дължини на проекциите на катетите върху хипотенузата:

  а) 3 и 9;   б) 2 и 15;   в) 4 и 5.

  • А)Само а)
  • Б)Само б)
  • В)Само в)
  • Г)Само б) и в)
  • Д)Само а) и в)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Равнобедрен триъгълник има основа с дължина 5 и бедро с дължина 20. Намерете дължината на ъглополовящата на ъгъл при основата.
  • А)4
  • Б)2
  • В)3
  • Г)6
  • Д)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В ΔABC са дадени BC = 5, AB = 8 и B = 60°. Да се намери дължината на радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.
  • А)3
  • Б)2
  • В)4
  • Г)
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. За ΔABC е дадено, че AB = 12 и BAC = 45°. Да се намери дължината на височината към страната AC.
  • А)8
  • Б)7
  • В)6
  • Г)7
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Периметърът на правоъгълник е 28, а лицето му е 48. Да се намери дължината на диагонала на правоъгълника.
  • А)12
  • Б)11
  • В)10
  • Г)9
  • Д)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Равнобедрен трапец има височина с дължина 1, а дължините на бедрото и малката основа са равни. Намерете лицето на трапеца, ако дължината на малката основа е половината от дължината на голямата основа.
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)3
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

  Върни се нагоре   Други тестове   Юли 2008 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание