Лого за уроци по математика

тестове по математика

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА

Вие сте тук:   || Технически университет || Математика || 2014 г.


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – Юли 2014 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Изразът е равен на:
  • А)8 +
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Квадратното уравнение, чиито корени са с различни знаци е:
  • А)x2 + 2x + 3 = 0
  • Б)x2 – 2x + 3 = 0
  • В)x2 + 4x – 3 = 0
  • Г)x2 – 4x + 3 = 0
  • Д)4x2 + 12x + 9 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Положителното число a, за което a2 – 65 = 0 принадлежи на интервала:
  • А)[5; 5,5]
  • Б)[6; 6,5]
  • В)[7; 7,5]
  • Г)[8; 8,3]
  • Д)[8,5; 9]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако f(x) = log2 x, то изразът f (1) + 3.f (4) e равен на:
  • А)5
  • Б)6
  • В)7
  • Г)8
  • Д)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако (x; y) е решение на системата то изразът (x – y)2 е равен на:
  • А)–1
  • Б)13
  • В)15
  • Г)16
  • Д)32
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Изразът 2.log7 49 – 3.log16 64 + е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)4
  • Г)7
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение 2x2 – 10x – 5 = 0, то стойността на израза е равна на:
  • А)–5
  • Б)–2
  • В)1
  • Г)2
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако sin α + cos α = , то изразът 12sin е равен на:
  • А)
  • Б)3
  • В)4
  • Г)4
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Ако cos (7π – α) = и π < α < , то:
  • А)α =
  • Б)α =
  • В)α =
  • Г)α =
  • Д)α =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Най-малкото цяло положително число m, за което извадката 7,2,1,2,4,10,m,5,3,4 има единствена мода, е равно на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Ако за аритметична прогресия с общ член an е известно, че a3 + a14 = 90, то сборът на a7 и a10 е равен на:
  • А)50
  • Б)60
  • В)70
  • Г)80
  • Д)90
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Ако за геометрична прогресия с общ член an е известно, че a1 + a3 = 19 и a2 + a4 = 57, то частното на прогресията е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Стойността на параметъра a, за която функцията f (x) = (a3 – 8)x2 + (a + 2) sin x + ax е нечетна, е равна на:
  • А)–2
  • Б)0
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Множеството от стойностите на функцията f (x) = е:
  • А)(–∞; –3]
  • Б)[–3; –2]
  • В)[–2; –1]
  • Г)[1; +∞)
  • Д)[–1; 1]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Най-голямата стойност на функцията f (x) = (x – 2)(x + 4) в затворения интервал [–3; 3] е равна на:
  • А)–9
  • Б)0
  • В)3
  • Г)7
  • Д)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В правоъгълен триъгълник ABC с катет AC = 6 cm тангенсът на ABC е равен на . Радиусът на вписаната в триъгълника окръжност е:
  • А)1 cm
  • Б)2 cm
  • В) cm
  • Г)3 cm
  • Д)4 cn
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Страната на ромб е равна на негов диагонал. Острият ъгъл на ромба е равен на:
  • А)10°
  • Б)15°
  • В)30°
  • Г)45°
  • Д)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Равнобедрен трапец с остър ъгъл 30° и лице 162 cm2 е описан около окръжност. Бедрото на трапеца има дължина:
  • А)18 cm
  • Б)16 cm
  • В)15 cm
  • Г)10 cm
  • Д)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ако телесният диагонал на куб има дължина 4 cm, то ръбът на куба има дължина:
  • А)1 cm
  • Б)2 cm
  • В)3 cm
  • Г)4 cm
  • Д)5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Радиусът на основата на прав кръгов цилиндър е 2 cm, а диагоналът на осното му сечение е 5 cm. Височината на цилиндъра е равна на:
  • А)3 cm
  • Б)4 cm
  • В)5 cm
  • Г)2 cm
  • Д)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

  Върни се нагоре   Други тестове   2013 г.   2015 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание