Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2015 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза . 320,25 е равна на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако 120% от a е равно на 40% от b, то a : b е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корените на уравнението 12x2 – 7x – 12 = 0, то стойността на израза x12 + x22 е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Даден е квадратният тричлен f (x) = x2 + ax + 4, където a е реален параметър. Най-малката цяла стойност на a, за която f (x) > 0 за всяка реална стойност на x, е равна на:
  • А)– 3
  • Б)– 4
  • В)3
  • Г)2
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Корените на уравнението принадлежат на интервала:
  • А)(– 6; – 1]
  • Б)[– 6; 3)
  • В)(– 7; 2]
  • Г)[2; 7]
  • Д)[– 1; 2]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броят на членовете на аритметичната прогресия – 1, 5, …, 491 е равен на:
  • А)38
  • Б)81
  • В)82
  • Г)83
  • Д)103
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. За геометричната прогресия {an} е известно, че a1 + a5 = 51 и a2 + a6 = 102. Частното на прогресията е равно на:
  • А)
  • Б)2
  • В)3
  • Г)
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза е:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Ако cos α = – и , то стойността на sin α е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако (x, y) е решение на системата , то произведението x.y е равно на:
  • А)– 8
  • Б)– 7
  • В)– 6
  • Г)8
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Награфика на функция графиката на функцията y = f (x) са отбелязани девет точки xi, i = 1, 2. …, 0. Броят на точките xi, в които производната на функцията е отрицателна, е равен на:
  • А)4
  • Б)3
  • В)2
  • Г)1
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В урна има 12 бели и 8 черни топки. По случаен начин се изтеглят три топки. Вероятността точно две от изтеглените топки да са бели е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Ако a = , то:
  • А)a =
  • Б)a = 1
  • В)a =
  • Г)a = – 8
  • Д)a = 8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Решение на уравнението 2x . = 64 е числото:
  • А)
  • Б)
  • В)4
  • Г)– 4
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Множеството от допустимите стойности на x за функцията f (x) = е:
  • А)(0; 4)
  • Б)[5; 21]
  • В)(5; 21]
  • Г)(– ∞; 4)
  • Д)(4; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Медицентърът на равнобедрен ΔABC (AC = BC) лежи върху вписаната в триъгълника окръжност, чийто радиус е равен на r. Страната AB има дължина:
  • А) r
  • Б)6r
  • В)2 r
  • Г)3 r
  • Д)2 r
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В правоъгълен трапец с остър ъгъл 30° и лице 6 cm2 е вписана окръжност. Диаметърът на тази окръжност е равен на:
  • А)5 cm
  • Б)4 cm
  • В)3 cm
  • Г)2 cm
  • Д)1 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В триъгълник две от страните са с дължини 5 cm и 8 cm, а ъгълът срещу третата страна има големина 60°. Радиусът на описаната около триъгълника окръжност е равен на:
  • А)7 cm
  • Б)3,5 cm
  • В) cm
  • Г) cm
  • Д)7 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В правилна шестоъгълна пирамида с основен ръб a околната стена сключва с основата ъгъл с големина α. Обемът на пирамидата е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Дадена е функцията f (x) = ax2 – (a – 1)x + 2a + 1, където a е реален параметър. Стойностите на a, при които уравнението f (x) = 0 има два реални корена, принадлежат на интервала:
  • А)[– 1; 0)
  • Б)(– ∞; – 1]
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2014 г. 2016 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама