Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2016 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)– 1
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Средното аритметично на 30 числа е 50. Ако всяко от числата се намали с 10, то средното им аритметично ще е равно на:
  • А)45
  • Б)40
  • В)35
  • Г)30
  • Д)20
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Броят на корените на уравнението , които са корени и на уравнението , е:
  • А)нито един
  • Б)един
  • В)два
  • Г)три
  • Д)четири
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Стойността на израза log2 1024 + lg 0,1 + е:
  • А)16
  • Б)15
  • В)14
  • Г)12
  • Д)11
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако числата x1 и x2 са корени на уравнението x2 + 6x + 4 = 0, то стойността на израза – x12 – x22 е:
  • А)– 22
  • Б)– 38
  • В)12
  • Г)34
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Сборът на първите десет члена на аритметична прогресия е 20. Ако разликата на прогресията е d = – 4, то първият член на тази прогресия е:
  • А)20
  • Б)28
  • В)91
  • Г)92
  • Д)– 80
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако редицата с общ член an е геометрична прогресия с частно q = 0,2, то стойността на израза е равна на:
  • А)0,48
  • Б)0,048
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Статистически ред се състои от 10 данни. Ако разликата между средните два члена е 2, а медианата на тези данни е 5, то произведението на средните два члена е:
  • А)5,25
  • Б)15,75
  • В)48
  • Г)24
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Различните начини, по които могат да седнат 6 човека около кръгла маса са на брой:
  • А)820
  • Б)120
  • В)36
  • Г)12
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В кутия има 3 зелени, 2 червени, 5 сини и 8 черни химикалки. По случаен начин от кутията се изважда една от тях. Вероятността тя да не е черна или червена е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Дефиниционното множество на функцията f (x) = logx (4 – x2) е:
  • А)(– 2; 2)
  • Б)(0; 1)(1;2)
  • В)(1; 2]
  • Г)(2; +∞)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Границата е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Стойността на израза (cos 20° + cos 60°) sin 10° е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г) + sin 10°
  • Д) . sin 10°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако cos α = – и , то числото cotg е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Стойността на производната на функцията f (x) = 2cos 2x + π в x = е:
  • А)– 2
  • Б)2
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Основата на равнобедрен триъгълник е 6 cm, а медианите към бедрата са взаимно перпендикулярни. Дължината на третата медиана в сантиметри е:
  • А)3
  • Б)6
  • В)9
  • Г)12
  • Д)15
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Дължината на страна на ромб е 5 cm, а сборът от диагоналите му е 14 cm. Лицето на ромба е:
  • А)96 cm2
  • Б)12 cm2
  • В)12 cm2
  • Г)20 cm2
  • Д)24 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В сфера с радиус 15 cm е вписан прав кръгов конус с ъгъл γ между двете образувателни на осното му сечение. Ако cos γ = – , то радиусът на основата на конуса е:
  • А)20 cm
  • Б)7,5 cm
  • В)9 cm
  • Г)10 cm
  • Д)5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Около основата на правилна триъгълна пирамида е описана окръжност с радиус 2 cm. Околните стени сключват с основата ъгъл с големина α. Обемът на пирамидата е:
  • А)3 tg α
  • Б) tg α
  • В)3 sin α
  • Г)9 tg α
  • Д)9 tg α
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Корените на квадратното уравнение kx2 + 2kx – 2k + 1 = 0 са отрицателни за стойностите на реалния параметър k в интервала:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2015 г. 2017 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама