Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2017 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза при x = 3 е:
  • А)
  • Б)3
  • В)
  • Г)
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът е равен на:
  • А)–9(x – 4)
  • Б)8|x – 4|
  • В)9|x – 4|
  • Г)9(x – 4)
  • Д)–9|x – 4|
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Най-малкият корен на уравнението x4 + 27x = 0 е:
  • А)– 5
  • Б)– 4
  • В)– 3
  • Г)1
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Корените на уравнението са:
  • А)–2 и 5
  • Б)2 и 5
  • В)3 и 5
  • Г)– 2
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Целите числа, които не са решения на неравенството (x2 + 1)(x – 1)(x – 3) > 0, са:
  • А)1; 2
  • Б)1; 2; 3
  • В)0; 1; 2
  • Г)2; 3; 4
  • Д)3; 4; 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Дадена е геометрична прогресия с общ член an, за която a1 = – и a3 = – 2. Членът a7 на прогресията е:
  • А)9
  • Б)– 9
  • В)– 72
  • Г)– 81
  • Д)– 162
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако sin α = при 90° < α < 180°, то стойността на израза tg α – cotg α е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако sin α + cos α = m, то стойността на израза sin 2α е:
  • А)m2 – 1
  • Б)m2 + 1
  • В)m – 1
  • Г)m + 1
  • Д)2m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Ако a = 1 + log4 9, то числото 2a е равно на:
  • А)5
  • Б)6
  • В)7
  • Г)8
  • Д)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Функцията f(x) = , x (– ∞; + ∞) е:
  • А)четна
  • Б)нечетна
  • В)растяща
  • Г)намаляваща
  • Д)ограничена
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Ако f(x0) е локалният минимум на функцията f(x) = – x3 + 3x – 2, то числото x0 принадлежи на интервала:
  • А)[0; 1)
  • Б)[0;1]
  • В)(–1; 0)
  • Г)(–2; –1]
  • Д)[–2; –1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение 3x2 – 20x + 1 = 0, то стойността на израза x12x2 + x1x22 е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Сборът на модата и медианата на данните 4, 5, 3, 7, 3, 11, 9 е равен на:
  • А)7
  • Б)8
  • В)9
  • Г)11
  • Д)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В едно първенство по футбол участват 20 отбора, разпределени в 5 групи по 4 отбора. Отборите във всяка група играят по два мача помежду си. Броят на мачовете, които се играят в групите на това първенство, е:
  • А)44
  • Б)50
  • В)54
  • Г)56
  • Д)60
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Даден е ΔABC, за който AC = 6 cm, AB = 4 cm и CAB = 30°. Ако AM (M BC) е медиана, то лицето на ΔABM е:
  • А)3 cm2
  • Б)4 cm2
  • В)5 cm2
  • Г)6 cm2
  • Д)6 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако страните на един правоъгълник са увеличени съответно с 40% и 30%, то лицето му се е увеличило с:
  • А)62%
  • Б)68%
  • В)70%
  • Г)72%
  • Д)82%
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Височините на успоредник са 3 cm и 5 cm, а периметърът му е 32 cm. Лицето на успоредника е:
  • А)21 cm2
  • Б)30 cm2
  • В)36 cm2
  • Г)40 cm2
  • Д)44 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В трапец с бедра 8 cm и 12 cm е вписана окръжност с радиус 4 cm. Лицето на трапеца е:
  • А)60 cm2
  • Б)68 cm2
  • В)70 cm2
  • Г)78 cm2
  • Д)80 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Даден е куб ABCDA1B1C1D1 с околни ръбове AA1, BB1, CC1 и DD1. Ъгълът между правата AD1 и равнината (ACC1) е:
  • А)15°
  • Б)30°
  • В)45°
  • Г)60°
  • Д)75°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В прав кръгов цилиндър е вписана права триъгълна призма със страни на основата 12 cm, 16 cm, 20 cm и околен ръб 20 cm. Обемът на цилиндъра е:
  • А)1000π cm3
  • Б)1500π cm3
  • В)1800π cm3
  • Г)2000π cm3
  • Д)2500π cm3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2016 г. 2018 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама