Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА
профилирана подготовка


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест - профилирана подготовка – Май 2022 година


  ЧАСТ 1

  Отговорите на задачите от 1. до 15. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. На кой от чертежите е изобразено сечение на куб с равнина?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Центърът на коя от дадените окръжности лежи на правата с уравнени y = x?
  • А)(x – 2)2 + (y + 3)2 = 5
  • Б)(x + 1)2 + (y + 1)2 = 8
  • В)(x – 1)2 + (y – )2 = 25
  • Г)(x – 3)2 + y2 = 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Стойността на реалното число k, за която правите с уравнения y = 2x – 3 и y = – 2kx + 1 са успоредни, е равна на:
  • А)k = – 2
  • Б)k = – 1
  • В)k = 0,25
  • Г)k = 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Случайната величина Х има разпределение

  дисперсия

  Дисперсията на величината е:

  • А)– 1
  • Б)0
  • В)1
  • Г)0,25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Остатъкът от делението на полинома x4 – 3x3 + x2 + 2x – 3 с полинома x – 1 е:
  • А)x + 1
  • Б)0
  • В)– 1
  • Г)– 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Критерии за оценяване

 7. Периодът T на функцията f (x) = tg 2x е равен на:
  • А)T = 2π
  • Б)T = π
  • В)T =
  • Г)T =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В правоъгълна система са дадени вектори с координати съответн . Координатите на вектор са:
  • А)(0; 3)
  • Б)(2; 1)
  • В)(3; – 3)
  • Г)(3; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Намерете границата .
  • А)– 0,25
  • Б)0
  • В)0,25
  • Г)+ ∞
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Сумата на безкрайната геометрична прогресия sin 45°; – sin2 45°; sin3 45°; …; (– 1)n + 1 sin 45° … е равна на:
  • А)2 –
  • Б) – 1
  • В) + 1
  • Г)2 +
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Тангенсът та ъгъла, който допирателната към графиката на функцията f (x) = 2x3 – 3x - 1 в точката с абсциса x = 1 образува с положителната посока на абсцисната ос, е равна на:
  • А)– 2
  • Б)– 1
  • В)1
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Локалният минимум на функцията y (x) = x3 + x2 – 3x е равен на:
  • А)ymin = – 3
  • Б)ymin = –
  • В)ymin = 1
  • Г)ymin = 9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Инфлексната точка на графиката на функцията f (x) = x3 – 3x2 + 9 е разположена:
  • А)в I квадрант
  • Б)във II квадрант
  • В)в III квадрант
  • Г)в IV квадрант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. За функцията f (x) е вярно, че:
  • А)няма асимптоти
  • Б)има само една вертикална асимптота
  • В)има една вертикална и една хоризонтална асимптоти
  • Г)има две вертикални и една хоризонтална асимптоти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Втората производна на функцията y (x) = (2x – 3)5 е:
  • А)y '' (x) = (2x – 3)3
  • Б)y '' (x) = 20(2x – 3)3
  • В)y '' (x) = 40(2x – 3)3
  • Г)y '' (x) = 80(2x – 3)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В три книжарници докарали по равен брой сборници. В първата книжарница отношението на броя на сборниците по математика и по чужд език е 5:3, във втората е съответно 2:1, а в третата те са равен брой. Вероятността случайно избран сборник от случайно избрана от тези книжарници да е по математика е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Условията на останалите задачи и указание за решенията им, може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове ООП, 2022 г. профил, 2023 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама