Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2011 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Числото 66.2 – 10. е равно на:
  • А)2
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако числата x1 и x2 са корени на квадратното уравнение x2 + 6x + 4 = 0, то стойността на израза 3 – x1 – x2 е:
  • А)– 12
  • Б)18
  • В)12
  • Г)6
  • Д)– 22
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако редицата с общ член an е геометрична прогресия с частно q = 3, то стойността на израза е:
  • А)36
  • Б)6
  • В)9
  • Г)18
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Сборът на първите десет члена на аритметична прогресия е 20. Ако разликата на прогресията е d = – 4, то първият член на тази прогресия е:
  • А)20
  • Б)22
  • В)91
  • Г)16
  • Д)92
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако a = lg 3, то стойността на израза 10a – log3 100 е:
  • А)
  • Б)
  • В)3a – 2
  • Г)a – 2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Хвърлят се едновременно върху равнина две хомогенни монети с различни по големина диаметри. Всяка от тях има две страни, наречени съответно «герб» и «лице». Вероятността при еднократно хвърляне върху двете монети да се е паднало «герб» е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Броят на различните начини, по които петима ездачи могат да изберат кон точно измежду 5 коня, за да пояздят, е равен на:
  • А)5
  • Б)25
  • В)65
  • Г)100
  • Д)120
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на границата е:
  • А)
  • Б)
  • В)2
  • Г)– 2
  • Д)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Стойността на израза е:
  • А)2
  • Б)– 2
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойността на производната f ' (x) на функцията f (x) = 4 – 5cos 3x при x = е:
  • А)5
  • Б)– 11
  • В)– 15
  • Г)15
  • Д)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Най-голямата стойност на функцията f (x) = x2 – 8x + 7 в затворения интервал [2; 3] е:
  • А)2
  • Б)1
  • В)– 5
  • Г)– 8
  • Д)– 9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Най-големият корен на уравнението (9 – x2) = 0 е:
  • А)3
  • Б)– 3
  • В)– 1
  • Г)1
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Всички решения на неравенството (x + 5)(15 – 2x – x2) ≥ 0 могат да се запишат във вида:
  • А)x [–5; 3]
  • Б)x (–∞; 3]
  • В)x (–∞; –5) [3; +∞)
  • Г)x [–5; +∞)
  • Д)x [3; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Най-малкото цяло положително число, което е решение на неравенството е числото:
  • А)3
  • Б)1
  • В)0
  • Г)– 4
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. В правоъгълен триъгълник сумата от катетите е 14 cm, а хипотенузата е 10 cm. Лицето на триъгълника е:
  • А)24 cm2
  • Б)48 cm2
  • В)12 cm2
  • Г)6 cm2
  • Д)36 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В равнобедрения ΔABC (AC = BC) отсечката AL (L BC) е ъглополовяща, LC = 2BL и периметърът на ΔABC е 15 cm. Дължината на BL в cm е:
  • А)6
  • Б)3
  • В)2
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Лицето на ромб с диагонали 3,4 cm и 2,5 cm е:
  • А)8,5 cm2
  • Б)42,5 cm2
  • В)85 cm2
  • Г)4,25 cm2
  • Д)4,25 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Ако страните на триъгълник са 12 cm, 15 cm и 18 cm, то косинусът на ъгъла срещу най-голямата страна е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В равнобедрен трапец ABCD диагоналът е 10 cm и sin ABC = . Радиусът на описаната около трапеца окръжност в cm е:
  • А)35
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)17,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Осните сечения на прав кръгов конус имат прав ъгъл при върха, а радиусът на основата на конуса е R. Радиусът на вписаната в конуса сфера е:
  • А)(1 – )R
  • Б)( – 1)R
  • В)R
  • Г)
  • Д)R
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2010 г. 2012 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама