Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2010 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Ако a = , b = , c = sin , то е вярно че:
  • А)a < b < c
  • Б)c < b < a
  • В)b < a < c
  • Г)c < a < b
  • Д)a = b = c
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако x1 и x2 са корените на уравнението 3x2 – 5x + 1 = 0, то стойността на израза е равна на:
  • А)5
  • Б)5 +
  • В)5 + 2
  • Г)–3
  • Д)5 – 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако (x, y) е решение на системата и x ≠ y, то разликата x – y е равна на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)–1
  • Г)3
  • Д)–3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Квадратният тричлен y = x2 – x – 2 приема само отрицателни стойности за всяко x, принадлежащо на интервала:
  • А)(–∞; –2]
  • Б)(–∞; –1]
  • В)(2; +∞)
  • Г)(–1; 2)
  • Д)(0; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако a = 2, то числото loga 4 е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)3
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решение на уравнението 8x = е числото:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако четвъртият член на аритметична прогресия е 5, то сумата от първите седем члена на тази прогресия е:
  • А)35
  • Б)20
  • В)15
  • Г)40
  • Д)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Учител подрежда по случаен начин 5 ученика в редица. Ако двама от тях са приятели, вероятността те да са един до друг в редицата е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В спортен магазин се предлагат 4 различни марки ски и 5 различни марки скиорски обувки. Различните комплекти скиорски обувки-ски, които могат да се образуват, са на брой:
  • А)4
  • Б)5
  • В)20
  • Г)9
  • Д)16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Най-малкото цяло положително число, което е решение на неравенството |2x – 3| ≤ 7, е:
  • А)5
  • Б)4
  • В)3
  • Г)2
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Стойността на производната f ' (x) на функцията f (x) = cos 2x + 2π при x = е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Квадратното уравнение ax2 – x + a = 0 има реални корени за всяко a, принадлежащо на интервала:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Стойността на израза е:
  • А)1
  • Б)0
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Даден е равнобедрен триъгълник, на който основата, бедрото и височината към основата, взети в този ред, образуват геометрична прогресия. Ако лицето на триъгълника е 18 cm2, то бедрото му е с дължина:
  • А) cm
  • Б)12 cm
  • В)6 cm
  • Г)3 cm
  • Д)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. През медицентъра на ΔABC е построена права, успоредна на страната BC, която пресича страната AC в т. E. Ако AC = 18 cm, то дължината на AE е равна на:
  • А)16 cm
  • Б)14 cm
  • В)17 cm
  • Г)18 cm
  • Д)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако две от страните на триъгълник са с дължини 2 cm и 4 cm, а ъгълът между тях е 60°, то триъгълникът е:
  • А)остроъгълен
  • Б)правоъгълен
  • В)тъпоъгълен
  • Г)равнобедрен
  • Д)равностранен
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В равнобедрен трапец с основи AB = 6 cm и CD = 2 cm е вписана окръжност. Радиусът на тази окръжност е:
  • А)2 cm
  • Б) cm
  • В) cm
  • Г)3 cm
  • Д)2 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Страните на успоредник са 8 cm и 16 cm. Ако единият от диагоналите му е 10 cm, то дължината на другия диагонал е:
  • А)2 cm
  • Б)3 cm
  • В)10 cm
  • Г)6 cm
  • Д)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Височината DH на ромба ABCD разделя страната му AB на части AH = 3 cm, HB = 2 cm. Ако диагоналът AC и отсечката DH се пресичат в т. M, то лицето на ΔAHM в cm2 е:
  • А)
  • Б)6
  • В)20
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Основата на тетраедър е равностранен триъгълник с периметър 18 cm и височина, равна на височината на тетраедъра. Обемът на тетраедъра е:
  • А)54 cm3
  • Б)27 cm3
  • В)81 cm3
  • Г)28 cm3
  • Д)30 cm3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2009 г. 2011 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама