Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2012 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е :
  • А)–4
  • Б)
  • В)8
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако = 3, то стойността на израза е:
  • А)
  • Б)1
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение 8x2 – x –3 = 0, то стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако a = log11 121 + , то е вярно че:
  • А)a = 12
  • Б)a = 3
  • В)a = 14
  • Г)a = 7
  • Д)a = 10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решението на уравнението 2x – 1.5x – 1 = 0,1.102x + 5 е:
  • А)–3
  • Б)–4
  • В)–5
  • Г)3
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Разликата на аритметична прогресия с общ член an, за която a3 + a5 – a1 = 25 и a4 + a6 – a2=29, е равна на:
  • А)1
  • Б)–1
  • В)0
  • Г)–4
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Частното на геометрична прогресия с общ член an, за която a1 + a3 + a5 = 455 и a2 + a4 + a6 = 1365, е:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Вероятност на случайно събитие НЕ може да бъде числото:
  • А)cos 2π
  • Б)
  • В)sin
  • Г)
  • Д)log2 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В урна има 7 еднакви топки, номерирани с числата от 1 до 7. При последователно изваждане на всички топки от урната вероятността номерата им да образуват растяща редица е:
  • А)1
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)1
  • Г)0
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Ако cos α = – и ≤ α ≤ π, то стойността на sin 2α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Стойността на x, за която функцията f (x) = – 4x + 1 има локален максимум, е:
  • А)4
  • Б)1
  • В)0
  • Г)–1
  • Д)–4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Решенията на уравнението = 10 + x са:
  • А)–7
  • Б)–14
  • В)–7 и –14
  • Г)14
  • Д)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Стойността на границата е:
  • А)1
  • Б)3
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Лицето на ромб с остър ъгъл 45° и страна 4 cm е:
  • А)16 cm2
  • Б)4 cm2
  • В)4 cm2
  • Г)8 cm2
  • Д)8 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако радиусът на вписаната в равностранния ΔABC окръжност е 3 cm, то страната на триъгълника има дължина:
  • А)12 cm
  • Б)18 cm
  • В)30 cm
  • Г)36 cm
  • Д)40 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В правоъгълния ΔABC отсечката CD е височина към хипотенузата AB. Ако AD = 4 cm и DB = 5 cm, то дължината на катета AC в cm е:
  • А)9
  • Б)36
  • В)5
  • Г)6
  • Д)20
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В равнобедрен трапец ABCD голямата основа е 8 cm. Ако бедрото AD сключва с диагонала BD ъгъл 45°, то радиусът на описаната около трапеца окръжност е:
  • А)4 cm
  • Б)8 cm
  • В)8 cm
  • Г)4 cm
  • Д)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Основният ръб на правилна триъгълна призма ABCA1B1C1 е равен на 2 cm, а диагоналът на околна стена е 5 cm. Ъгълът между равнината на основата ABC и равнината ABC1 е:
  • А)45°
  • Б)30°
  • В)60°
  • Г)75°
  • Д)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Най-голямото цяло число, за което е изпълнено неравенството ≥ 0 e:
  • А)– 3
  • Б)0
  • В)1
  • Г)2
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2011 г. 2013 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама