Лого за уроци по математика
самоподготовка

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2023 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 10. включително отбележете в листа с отговори!

 1. Най-малкото от числата е:
  • А)0,8
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Най-голямата стойност на квадратния тричлен y (x) = – x2 + 4x – 5 за x [– 2; 1] е:
  • А)0
  • Б)– 2
  • В)– 13
  • Г)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Нека a1, a2, a3, a4 е геометрична прогресия, за която a1 + a2 + a3 = 13 и a2 + a3 + a4 = 39. Да се намери a4.
  • А)25
  • Б)30
  • В)21
  • Г)27
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Броят на различните решения на уравнението |2x2 – 10x + 1| = 11,5 е равен на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако корените на уравнението 6x2 – x – 1 = 0 са x1 и x2, то стойността на израза x14x2 + x1x24 е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. ΔABC е равнобедрен, като ACB = 120° и радиусът на описаната около ΔABC окръжност е равен на 10. Намерете дължината на страната AC.
  • А)5
  • Б)10
  • В)15
  • Г)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Точките M и N са среди на страните CD и AD на квадрата ABCD. Нека AM и CN се пресичат в P. Ако лицето на четириъгълника DNPM е равно на 1, то страната AB има дължина:
  • А)2
  • Б)
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. ΔABC има страни AC = 5 и BC = 8. Ъглополовящите AA1 и BB1 се пресичат в точка I. Намерете AB, ако четириъгълникът A1CB1I е вписан в окръжност.
  • А)
  • Б)8
  • В)5
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В правоъгълна координатна система са дадени правите m: 2x + 3y – 10 = 0, n: 3x + 5y – 13 = 0 и p: x + y – 5 = 0. Намерете разстоянието от пресечната точка на правите m и n до правата p.
  • А)
  • Б)1
  • В)2
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Гошо има в джоба си 3 монети по 10 ст., 4 монети по 20 ст., 3 монети по 50 ст. и 3 монети по 1 лв. Той изважда едновременно три монети по случаен начин. Каква е вероятността трите монети да са на обща стойност 1,20 лв.?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 11. до 12. включително запишете в листа с отговори!

 12. Решенията на неравенствата logx – 1 (5 – x) ≥ 2 са:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 13. В успоредника ABCD с BAD < 90° са построени височините CM (точка M е от правата AD) и CL (точка L е от правата AB). Да се намери разстоянието от точката L до правата MC, ако BC = 8 и CL = 4.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 14. Условията на задачи от 13. до 16. включително може да намерите тук, а указание за решаването им – тук.

Върни се нагоре Други тестове 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама