Технически университет - тест по математика, 2020 г Втора част
Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Бележка:

През 2020 г. в изпитът по математика имаше промяна. За разлика от минали години, през тази година задачите от Част 2 са с избираеми отговори. Затова ви предлагаме решение на всички задачи от теста.

Тест – Юни 2020 година - ВТОРА ЧАСТ


  ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 21. до 30. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Решенията на уравнението 52x + 1 = 5x + 4 са:
  • А)0
  • Б)0 и – 2
  • В)– 1
  • Г)– 1 и 4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Решението на неравенството log3 x + logx 9 < 3 принадлежи на интервала:
  • А)(3; 9)
  • Б)(0; 1) (3; 9)
  • В)(0; 3) (9; + ∞)
  • Г)(0; 1) (3; + ∞)
  • Д)(– ∞; 3)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Корените на уравнението 2(sin x + cos x) + sin 2x + 1 = 0, които принадлежат на затворения интервал , са:
  • А) и 0
  • Б)
  • В)
  • Г)0 и
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Даден е ΔABC със страни AC = 1cm, AB = 2 cm и CAB = 120°. Ъглополовящата на CAB пресича описаната около триъгълника окръжност в точка L (L ≠ A). Дължината на отсечката AL е:
  • А)1 cm
  • Б)2 cm
  • В)2, 5 cm
  • Г)3 cm
  • Д)3, 5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. В равнобедрен ΔABC с бедра AC = BC = 10 cm са построени медианите AA1 и BB1, които се пресичат в точка M. Ако точките M, A1, B1 и C1 лежат на една окръжност, то дължината на основата AB е:
  • А)7 cm
  • Б)8 cm
  • В)9 cm
  • Г)10 cm
  • Д)11 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. По случаен начин се нареждат в редица две различни книги по математика и три различни книги по биология. Вероятността, книгите по математика да не са една до друга, е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Средната стойност на пет числа е 30. Числото, което трябва да се добави към тях, така че средната им стойност да стане 40, е:
  • А)10
  • Б)20
  • В)50
  • Г)70
  • Д)90
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на системата са:
  • А)(– 2; – 3) и (2; 3)
  • Б)(– 2; – 1) и (1; 2)
  • В)
  • Г)(6; 5) и (5; 2)
  • Д)(– 1; – 2) и (2; 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Основата на четириъгълна пирамида ABCDM e квадрат ABCD с диагонал BD = 6 cm. Околният ръб AM е перпендикулярен на основата на пирамидата и има дължина 8 cm. Радиусът на описаната около пирамидата ABCDM сфера е:
  • А)3 cm
  • Б)4 cm
  • В)5 cm
  • Г)6 cm
  • Д)7 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойностите на реалния параметър k, за които корените на квадратното уравнение x2 – 2kx – 1 = 0, принадлежат на затворения интервала [– 2; 2], са:
  • А)k
  • Б)k
  • В)k
  • Г)k
  • Д)k
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се в ПЪРВА ЧАСТ

Върни се нагоре Други тестове 2019 г. 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама