Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Бележка:

През 2020 г. в изпитът по математика имаше промяна. За разлика от минали години, през тази година задачите от Част 2 са с избираеми отговори. Затова ви предлагаме решение на всички задачи от теста.

Тест – Юни 2020 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е:
  • А)– 5
  • Б)– 2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза при a = 10 е:
  • А)50
  • Б)70
  • В)80
  • Г)90
  • Д)100
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение x2 – 2x – 7 = 0, то стойността на израза x1x2 + x12 + x22 е:
  • А)7
  • Б)10
  • В)11
  • Г)13
  • Д)14
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Ако a = log5 3, то изразът log3 225 е равен на:
  • А)a + 3
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. За аритметичната прогресия с общ член an е известно, че a4 + a5 = 29 и a3 – a1 = 6. Вторият член на прогресията е:
  • А)5
  • Б)6
  • В)7
  • Г)8
  • Д)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. За геометрична прогресия с общ член an и частно q = 2 стойността на израза е:
  • А)7
  • Б)8
  • В)9
  • Г)12
  • Д)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако tg α = 2, то изразът sin 2α е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Учениците от един клас тренират два спорта – тенис и лека атлетика. От тях 13 тренират тенис, 15 тренират лека атлетика, а трима тренират и двата спорта. Броят на учениците в класа е:
  • А)25
  • Б)26
  • В)27
  • Г)24
  • Д)23
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Произведението на медианата и модата на извадката 10, 2,5,3,6,5,9,8,7 е:
  • А)20
  • Б)25
  • В)30
  • Г)35
  • Д)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Най-големият корен на уравнението е:
  • А)– 3
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Стойността на границата е:
  • А)0
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)15
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Най-малкото цяло положително число, което е решение на неравенството |3x – 4| ≤ 5 е:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Стойността на числения израз tg 17° tg 13° + 3(tg 17° + tg 13°) е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. За правоъгълен триъгълник сборът от дължините на катетите е 23cm , а хипотенузата е 17 cm. Лицето на триъгълника е:
  • А)55 cm2
  • Б)60 cm2
  • В)65 cm2
  • Г)70 cm2
  • Д)75 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. В равнобедрен ΔABC отсечката AL е ъглополовяща, AB = 4 cm и AB = BC = 6 cm. Дължината на отсечката BL е:
  • А)2 cm
  • Б)2,4 cm
  • В)3 cm
  • Г)3,5 cm
  • Д)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. За равнобедрен триъгълник с ъгъл при основата α, бедро 20 cm и радиус на описаната окръжност 14 cm, стойността на tg α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В ромб със страна 20 cm диагоналите се отнасят, както 4 : 3. Радиусът на вписаната в ромба окръжност е:
  • А)7 cm
  • Б)8 cm
  • В)8, 6 cm
  • Г)9, 6 cm
  • Д)9, 8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Даден е правоъгълник ABCD с AB = 2BC. Точка M е среда на страната BC, а диагоналът AC пресича отсечката DM в точка N. Тангенсът на MNC е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В трапец с периметър 60 cm е вписана окръжност. Средната основа на трапеца има дължина:
  • А)15 cm
  • Б)16 cm
  • В)17 cm
  • Г)18 cm
  • Д)20 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Образуващата на прав кръгов конус има дължина l и сключва с равнината на основата ъгъл с големина 60°. Радиусът на вписаната в конуса сфера е:
  • А)
  • Б)
  • В)l
  • Г)
  • Д)l
  Проверете отговор
  Вижте решение

Решени задачи от ВТОРА ЧАСТ

Върни се нагоре Други тестове 2019 г. 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама