Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2022 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

 1. Стойността на израза при a = – е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако x1 и x2 са корените на квадратното уравнение x2 – 4x – 4 = 0, то изразът x14 – x24 е равен на:
  • А)300
  • Б)384
  • В)390
  • Г)390
  • Д)400
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Всички корени на уравнението ( – x – 2)(4x – 2x + 1 + 1) = 0 принадлежат на интервала:
  • А)[0, 4)
  • Б)[4, 5)
  • В)[5, 6)
  • Г)[6, 7)
  • Д)[7, 10)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. За аритметичната прогресия с общ член an е известно, че a4 + a6 = 22. Сборът на първите 9 члена на прогресията е:
  • А)72
  • Б)75
  • В)80
  • Г)89
  • Д)99
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. За растяща геометрична прогресия с общ член an > 0 е известно, че a5 – a1 = 5(a3 – a1). Частното на прогресията е:
  • А)
  • Б)2
  • В)
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Сборът на медианата и броя на модата на извадката 11, 2, 5, 1, 2, 6, 8, 7, 6, 2, 6 е равен на:
  • А)4
  • Б)5
  • В)6
  • Г)8
  • Д)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Четири топки, от които точно две са бели, по случаен принцип се подреждат в редица. Вероятността белите топки да са една до друга е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Ако sin α = – , 270° < α < 360°, то стойността на израза sin (α + 45°) е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Изразът 2a + 6b, където , , е равен на:
  • А)3
  • Б)5
  • В)6
  • Г)7
  • Д)8
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Границата е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)2
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Даден е правоъгълен триъгълник с катети 18 cm и 24 cm. Разстоянието между центровете на неговите вписана и описана окръжност е:
  • А)3 cm
  • Б)3 cm
  • В)4 cm
  • Г)4 cm
  • Д)7 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Даден е успоредник ABCD с диагонали AC и BD, BCD = 60°. Ъглополовящата на DAB пресича страната CD точка E така, че DE = 12 cm, EC = 9 cm. Лицето на успоредника е:
  • А)126 cm2
  • Б)130 cm2
  • В)130 cm2
  • Г)130 cm2
  • Д)134 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Даден е равнобедрен ΔABC с основа AB = 30 cm и височина AE BC (E BC). Ако AE = 24 cm, то лицето на ΔABC е:
  • А)156 cm2
  • Б)300 cm2
  • В)310 cm2
  • Г)350 cm2
  • Д)426 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Най-малкото цяло число, което удовлетворява неравенството е:
  • А)90
  • Б)100
  • В)120
  • Г)130
  • Д)1 000
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако върху графиката на функцията y = x4 + лежи точка с абсциса x = 1 и ордината y = 22, то най-голямата стойност на параметъра a е:
  • А)1
  • Б)10
  • В)17
  • Г)18
  • Д)19
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В окръжност е вписан правоъгълник с периметър 56 cm, чието лице е най-голямо измежду лицата на всички правоъгълници, вписани в тази окръжност. Радиусът на окръжността е:
  • А)5 cm
  • Б)6 cm
  • В)7 cm
  • Г)8 cm
  • Д)10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Трапец ABCD (AB || CD) с диагонал AC = 20 cm и височина DH = 16 cm (H AB) е вписан в окръжност. Лицето на трапеца е:
  • А)98 cm2
  • Б)192 cm2
  • В)201 cm2
  • Г)210 cm2
  • Д)215 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Медицентърът на равнобедрен триъгълник лежи на вписаната в него окръжност. Ако лицето на триъгълника е 12 cm2, то радиусът на тази окръжност е:
  • А)1 cm
  • Б)2 cm
  • В)3 cm
  • Г)4 cm
  • Д)5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Плътно метално тяло с формата на кълбо е претопено без загуба на метал в прав кръгов конус с височина, равна на радиуса на кълбото. Синусът на ъгъла между образуваща на конуса и основата му е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

Решени задачи от ВТОРА ЧАСТ

Върни се нагоре Други тестове 2020 г. 2023 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама