Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2022 година - ВТОРА ЧАСТ


  ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 21. до 30. включително отбележете в листа с отговори!

 1. Най-малкото цяло число, което е решение на неравенството 4x + 2x + 3 > 20 принадлежи на интервала:
  • А)(– ∞; – 10)
  • Б)[– 10; – 3]
  • В)[– 3; 1)
  • Г)[1; 3)
  • Д)[3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Броят на решенията на уравнението 3x2 + 15x + 2 2 е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Най-голямото цяло число, което е решение на неравенството x + 2 принадлежи на интервала:
  • А)(– ∞; – 4)
  • Б)[– 4; 1)
  • В)[1; 2)
  • Г)[2; 3)
  • Д)[3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Множеството от стойностите на функцията f (x) = е:
  • А)(– ∞; 0)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)(12; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Даден е ΔABC, за който BC – AC = 2 cm, AB = 5 cm, BAC : ABC = 2 : 1. Дължината на страната AC е:
  • А)1 cm
  • Б)2 cm
  • В)2,5 cm
  • Г)3 cm
  • Д)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Броят на решенията на уравнението 5sin x = cos 6x – 3 в затворения интервал е:
  • А)0
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  • Д)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Колко трицифрени числа могат да се образуват от цифрите 5, 6, 8 и 0 така, че във всяко трицифрено число да не се повтаря нито една цифра?
  • А)12
  • Б)14
  • В)16
  • Г)18
  • Д)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Вписаната в ΔABC окръжност се допира до страната AC в точка M така, че AM = 2 cm, MC = 3 cm. Ако CAB + ABC = 120°, то дължината на страната BC е:
  • А)7 cm
  • Б)8 cm
  • В)9 cm
  • Г)10 cm
  • Д)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Дадена е правилна триъгълна пирамида с лице на околната повърхнина 72 cm2 и големина 60° на двустенния ъгъл между околна стена и основата на пирамидата. Радиусът на вписаната в пирамидата сфера е:
  • А) cm
  • Б) cm
  • В)2 cm
  • Г)1 cm
  • Д)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойността на параметъра a, за която уравнението |x2 + 2x + 2| + |x2 – 1| = a има точно едно решение, принадлежи на интервала:
  • А)(– ∞; – 2)
  • Б)
  • В)
  • Г)(2; 4)
  • Д)[4; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се в ПЪРВА ЧАСТ

Върни се нагоре Други тестове 2020 г. 2023 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама