Лого за уроци по математика
самоподготовка

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юли 2019 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Ако 5% от едно число са равни на 23% от 15,5, то числото е равно на:
  • А)71,3
  • Б)100,3
  • В)103
  • Г)103,3
  • Д)105
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако разликата на корените на уравнението x2 + 13x + c = 0 е равна на 5, то стойността на параметъра c е:
  • А)20
  • Б)26
  • В)36
  • Г)164
  • Д)– 56
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Корените на уравнението 10 + x = са:
  • А)– 14 и – 7
  • Б)– 14 и 7
  • В)14 и – 7
  • Г)– 14
  • Д)– 7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. За геометрична прогресия с общ член an е известно, че a1 + a5 = 51 и a2 + a6 = 102. Първият член на прогресията е:
  • А)2
  • Б)
  • В)– 2
  • Г)
  • Д)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Целите числа, които не са решения на неравенството (x2 + 9)(x – 1)(x – 3) > 0, са:
  • А)1; 2
  • Б)1; 2; 3
  • В)0; 1; 2
  • Г)2; 3; 4
  • Д)– 1; 4; 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако a = , то числото loga 9 е равно на:
  • А)– 1
  • Б)– 4
  • В)1
  • Г)4
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако 2a = 3, то стойността на израза 16a – 2.4a + 1 е:
  • А)194
  • Б)169
  • В)121
  • Г)64
  • Д)54
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Ако x1 и x2 са корените на уравнението x2 – 7x + 3 = 0, а y1 и y2 са корените на уравнението y2 – 4y – 11 = 0, то стойността на израза x1y1 + x1y2 + x2y1 + x2y2 е:
  • А)33
  • Б)– 33
  • В)– 28
  • Г)28
  • Д)77
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако 3cos2 α = 2, то стойността на израза 2sin2 α – cos 2α е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. За растяща аритметична прогресия с общ член an е известно, че a1 + a2 + a3 = 0 и a12 + a22 + a32 = 98. Разликата на прогресията е:
  • А)7
  • Б)– 6
  • В)14
  • Г)– 7
  • Д)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Двама танцьори от един състав могат да се изберат по 15 различни начина. Броят на танцьорите в състава е:
  • А)5
  • Б)6
  • В)10
  • Г)30
  • Д)60
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Тото играта „5 от 35“ се състои в изтегляне по случаен начин на пет различни числа измежду числата {1; 2; …; 35}. Вероятността и петте изтеглени числа да са нечетни е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност с радиус cm и ABC = 165°. Дължината на диагонала AC в сантиметри е:
  • А)2 +
  • Б)2 –
  • В) – 1
  • Г) + 2
  • Д)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. В ΔABC медианите през върховете A и B са съответно 18 cm и 15 cm, а AB = 20 cm. Ако т. G е медицентърът на ΔABC, то cos AGB е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В правоъгълен трапец с остър ъгъл 30° и лице 20 cm2 е вписана окръжност. Лицето на кръга, определен от тази окръжност, е:
  • А) cm2
  • Б) cm2
  • В) cm2
  • Г) cm2
  • Д) cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Диагоналът на равнобедрен трапец е 2 cm, а ъгълът между този диагонал и голямата основа на трапеца е 60°. Лицето на трапеца е:
  • А)2 cm2
  • Б) cm2
  • В) cm2
  • Г)3 cm2
  • Д)3 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Сборът от катетите на правоъгълен триъгълник е 23 cm, а разликата им е 7 cm. Радиусът на описаната около триъгълника окръжност е равен на:
  • А)17 cm
  • Б)15 cm
  • В)10 cm
  • Г)8,5 cm
  • Д)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Диаметърът на основата на прав кръгов цилиндър е 6 cm и е равен на височината на цилиндъра. Лицето на пълната повърхнина на правилна триъгълна призма, вписана в цилиндъра, е равно на:
  • А)135 cm2
  • Б) cm2
  • В) cm2
  • Г) cm2
  • Д) cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Даден е куб с околни ръбове AA1, BB1, CC1 и DD1. Стойността на sin AD1B е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на задачите от ВТОРА ЧАСТ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2018 г. 2020 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама