Лого за уроци по математика

тестове по математика

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА 1

Вие сте тук:   || (Софийски университет || Математика 1 || 2021 г. 


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – Май 2021 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое от посочените числа е най-голямо:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът A = при x {– 2; 2; 3},е тъждествено равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности за x в израза са:
  • А)x (– ∞; 5)
  • Б)x (– 5; 7)
  • В)x (7; + ∞)
  • Г)x [5; 7)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството < 0 са:
  • А)x (– ∞1; 5)
  • Б)x (– 5; 2)
  • В)x (– 2; 3) (3; 5)
  • Г)x (– 2; 5) (5; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Стойността на израза B = . log3 81 е равно на:
  • А)– 8
  • Б)– 6
  • В)2
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията (x; y) на системата , са:
  • А)
  • Б)(0; 6) и (; 0)
  • В)(3; 0) и (2; 2)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако t1 и t2 са корени на уравнението t2 – 7t + 10 = 0, то x1 = и x2 = са корени на уравнението:
  • А)9x2 – 10x + 9 = 0
  • Б)9x2 + 29x + 1 = 0
  • В)7x2 – 10x + 7 = 0
  • Г)10x2 – 29x + 10 = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза C = tg 15° + 4sin 75° cos 15° е равна на:
  • А)2 +
  • Б)4
  • В)4 – 2
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Триъгълникът ABC има периметър равен на 48 и 2AC – 2AB = 12. Ако ъглополовящата CL на ACB, L AB разделя страната AB в отношение AL : BL = 2 : 1, то дължината на страната AB е равна на:
  • А)18
  • Б)20
  • В)21
  • Г)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В ΔABC, ACB = 90°, BC = 6 и височината CD, D AB е такава, че AD = 3. Тогава синусът на BAC е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. На чертежа е изобразена графиката на функцията y (x) = – x2 + bx + c. В сила са неравенствата:
  • А)b < 0 и c > 0
  • Б)b > 0 и c > 0
  • В)b > 0 и c < 0
  • Г)b < 0 и c < 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Числова редица е дадена с формулите u0 = 1, un = 2un – 1 + 1, n = 1,2, … . Общият член un на редицата е равен на:
  • А)n2 + n + 1
  • Б)2n + 1
  • В)2(n + 1)2 – 1
  • Г)2n + 1 – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Сборът на всички двуцифрени числа, кратни на 4, е равен на:
  • А)1160
  • Б)1164
  • В)1188
  • Г)1196
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Най-голямата стойност на функцията f (x) = 2 – е равна на:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В университетската книжарница се продават 4 различни книги по алгебра, 3 различни книги по геометрия и 5 различни книги по информатика. По колко начина студент може да закупи общо 5 различни книги, от които 2 по алгебра, 1 по геометрия и 2 по информатика:
  • А)150
  • Б)180
  • В)200
  • Г)205
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Студент регистрирал дневните си разходи в продължение на една седмица и те били: 20, 16, 21, 19, 26, 28, 24 лв., съответно. Ако S е средноаритметичното, а P – медианата на това множество от данни, тогава:
  • А)P = S + 1
  • Б)S = P + 2
  • В)S = P + 1
  • Г)P = S + 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. За ΔABC е дадено sin BAC = , височината през върха C е CH = 24 и радиусът на описаната около ΔABC окръжност е R = 17. Радиусът на вписаната в ΔBCH е равен на:
  • А)3
  • Б)4
  • В)5
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В ΔABC, точката М е среда на страната AB = 10, CM = 7 и BMC = 45°. Тогава е изпълнено:
  • А)BC2 + AC2 > 100
  • Б)AC2 = 100 – BC2
  • В)BC2 + AC2 < 100
  • Г)BC2 + 100 = AC2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. На чертежа ABCD е успоредник, AM : MB = 4 : 1 и AN : ND = 3 : 2. Отношението на лицата SΔAMN : SABCD е равно на:
  • А)4 : 25
  • Б)1 : 5
  • В)6 : 25
  • Г)12 : 25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Четириъгълникът ABCD е вписан в окръжност с радиус R = 8. Ако е известно, че BC = CD = DA и BCD = 120°, то периметърът на четириъгълника ABCD е равен на:
  • А)30
  • Б)32
  • В)36
  • Г)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Ако lg (n – 1) = 1 + , то числото n е равно на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Решенията на уравнението = 1 са:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Във всяка от банките е направен влог от 10 000 лева при следните условия:
  • в Банка X: при (p + 2)% годишен лихвен процент и проста лихва;
  • в Банка Y: при p % годишен лихвен процент и сложна лихва.

  След две години натрупаната сума в Банка X се оказала с 375 лева повече, отколкото в Банка Y. Числото p е равно на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. диаграми На кръговата диаграма е дадено дяловото разпределение на продажбите на електромобил. Модел Е според броя на продадени автомобили в първото тримесечие Q1, второто тримесечие Q2, трето тримесечие Q3. През последното тримесечие Q4 са продадени 4 000 броя. Модел Е, което съставлява 20% от броя на продадените електромобили за цялата година. На колонната диаграма е показана продажната цена на Модел Е през всяко от тримесечията. Средният доход за тримесечие в евро от продажбите на Модел Е през годината е равен на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. В ΔABC, AB = 23, ABC = 2BAC и sin BAC = . Дължината на най-късата страна е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително може да намерите тук, а указание за решаването им – тук.

  Върни се нагоре   Други тестове   2019 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание